คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราช่วยเกษตรกร

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราช่วยเกษตรกร

เชียงราย-‘กยท.’จับมือ‘ปตท.’สนับสนุนให้พื้นที่ทำเลทองในปั๊ม ตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ปีที่ 3 ติดต่อกัน เพิ่มช่องทางการตลาดฉุดราคาคายางให้สูงขึ้น

เวลา 10.30 น.วันนี้ (27 ธค.62) ณ สถานีบริการ พีที่ที่ สเตชั่น บจก.ธนรักษ์ปิโตเลียม (แม่ลาว) จ.เชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย” ปีที่ 3

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01250.jpg

ซึ่งจัดขึ้นโดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการดปลีก จำกัด (มหาชน) ได้จัดพื้นที่พิเศษภายในจุดบริการจำหน่ายน้ำมัน จังหวัดละ 1 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมยางพารา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01233.jpg

โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย,ผู้บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการดปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดโครงการ พร้อมทั้ง นายสุชาตรี ทองอินทราช ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย,ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดในเขตภาคเหนือ,นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง,แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01253-1.jpg

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลาง ที่รับผิดชอบบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร รวมทั้งนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในเขตภาคเหนือ มีพื้นที่ปลูก จำนวน 353,485 ไร่ ได้ผลผลิตเนื้อยางแห้งอยู่ที่ 59,063 ตัน จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง รวมกลุ่มกันในรูปแบบสถาบันเกษตรกร เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มมูลค่า และยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกร ในการหาพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ภายใต้โครงการ “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย” ปีที่ 3

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01229-2.jpg

โดยความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมยางพารา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ลดค่าใช้จ่ายในการหาพื้นที่จำหน่าย เพิ่มรายได้ มีช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01245.jpg

สามารถหาแนวทางการดำเนินธุรกิจ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจประชารัฐ โดยมีเป้าหมายคือสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างโอกาสช่องทางด้านการตลาด ได้ง่ายมากขึ้น และสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผู้ประกอบกิจการยาง และประชาชน ได้มากขึ้นอีกด้วย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01255.jpg

สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีการได้มีการจัดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราจากสถาบันเกษตรกร เช่น หมอนยางพารา ของใช้ประจำบ้าน ของฝาก ตุ๊กตา เป็นต้น โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในปั๊มน้ำมัน ได้ให้ความสนใจลงมาเลือกซื้อหาไปใช้ ไปฝากคนที่บ้าน กันอย่างคึกคัก โดยจะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไปจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งคาดว่าจะสามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น เป็นอย่างมาก ได้ตามวัตถุประสงค์

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01235.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01230.jpg

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด