คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เริ่มแล้ว‘เทศกาลชิมเค้ก-คุกกี้ และของขวัญปีใหม่’

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เริ่มแล้ว‘เทศกาลชิมเค้ก-คุกกี้ และของขวัญปีใหม่’

เชียงราย-อาชีวะสร้างชาติ เสริมทักษะทำงานเปิดร้านเป็น เปิดบ้านงานอาชีพ ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 16 ตั้งเป้าจำหน่ายจิ๊บๆ ทะลุ 2 ล้านบาท

เวลา 09.30 น.วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลคุกกี้ เค้ก และของขวัญปีใหม่ และงานเปิดบ้านงานอาชีพ ประจำปี 2563″ ชิมคุกกี้ ชิมเค้ก เปิดบ้านงานอาชีพ ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 16

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01074-1.jpg

เพื่อเป็นการผลิตและจำหน่ายคุกกี้และเค้ก ซึ่งเป็นผลงาน ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ อย่างแท้จริงแก่นักเรียน นักศึกษา ของทุกสาขาวิชาชีพ ให้ได้รับประสบการณ์จริง ในการทำงานสร้างงาน ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมคนอาชีวะให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงหลังจบการศึกษา

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01067.jpg

โดยมี  ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล ประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย,นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติราชการศึกษาธิการภาค 16,นายวิญญูสันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย,สมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดย ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย นำคณะฯ กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01070.jpg

ดร.อรพิน ดวงแก้ว กล่าวว่าการจัดงานเทศกาล คุกกี้ เค้กและของขวัญปีใหม่ และงานปิดบ้านงานอาชีพ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ดำเนินการจัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆปี และในปีนี้นับเป็นปีที่ 16 ของการจัดงาน ซึ่งนอกจะเป็นการผลิตและจำหน่ายคุกกี้และเค้ก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา แล้ว ยังจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับประสบการณ์จริง ในการทำงานสร้างงาน สร้างรายได้ และสอดคล้องกับนโยบาย ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยบูรณาการทุกสาขาวิชา เข้าด้วยกัน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01048.jpg

ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ชมพูพันธุ์ทิพย์”ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก โดยในปีนี้ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 – 28 ธันวาคม 2562 นอกจากนั้น ยังมีโครงการเปิดบ้านงานอาชีพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองในการเลือกเรียนต่อ ในสายอาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจมีมุมมองอาชีพของตนเองในอนาคตต่อไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01079.jpg

สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการแสดงผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ ระดับ ปวช. / ปวส. / และปริญญาตรี,การแสดงผลงานนิทรรศการ และการสาธิตของแผนกวิชาต่างๆ ทั้ง 15 สาขาวิชา,กิจกรรมเปิดสอน 108 อาชีพ,การออกร้านของสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยฯ,การแสดงดนตรีโฟล์คซองของนักศึกษา,การแสดง “การตีกลองสะบัดชัย” โดยนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม,การแสดงจินตลีลาของนักศึกษาฯ และการแสดงแฟชั่นโชว์ โดย นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ซ้อน.jpg

นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมชิมคุกกี้ และเค้ก แสนอร่อยซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา แบรนด์ “ชมพูพันธุ์ทิพย์” ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายได้มูลค่าสูงกว่า 1.7 ล้านบาท จากการจำหน่ายที่มียอดสั่งซื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี จำนวนลูกค้าที่ชื่นชมในคุณภาพมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปีนี้จะมียอดสั่งซื้อสูงทะลุ 2 ล้านบาทเลยทีเดียว ท่านที่สนใจสั่งซื้อได้ที่ ร้านชมพูพันธุ์ทิพย์ ด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ถนนธนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 053 713 036 หรือเข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ของวิทยาลัยฯ ได้ที่ www.cvc.ac.th

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01086.jpg

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด