คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ลำปางคณะสงฆ์ประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ลำปางคณะสงฆ์ประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ณ พระอุโบสถพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Still1129_00006.jpg

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ได้เป็นตัวแทนนำผู้ร่วมพิธี ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ให้ประชาชนผู้ร่วมพิธีได้พร้อมใจร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติสร้างความเจริญรุ่งเรือง และนำความร่มเย็นมาสู่พสกนิกรปวงชนชาวไทย ให้ได้มีความอยู่ดีมีสุขภายใต้ร่มพระบารมี ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Still1129_00013.jpg

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและประชาชนที่มาร่วมงาน ได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยในระหว่างพิธีประชาชนผู้มาร่วมงานต่างได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาไปพร้อมๆ กับการสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และอานิสงส์แห่งพระราชกุศล ที่ทั้งสามพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพร ให้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด