คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ลำปางสมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการอำเภองาวขับเคลื่อน​ ตำบลปลอดภัยในพื้นที่

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ลำปางสมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการอำเภองาวขับเคลื่อน​ ตำบลปลอดภัยในพื้นที่

เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการอำเภองาว จังหวัดลำปาง นำโดยนายธนวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภองาว ร่วมกับ นายมานิต รัตนธนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด นายจงไกร โกลาวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหวด ตำบลบ้านหวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ครู อปพร. กลุ่มผู้สูงอายุ อสม. กลุ่มสตรี แพทย์ประจำตำบล และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/6743.jpg

ซึ่งกิจกรรมมีการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์อุบัติเหตุ การวิเคระห์การแก้ไขอุบัติเหตุโดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นที่ทำให้การขับเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสู่ผลลัพธ์ (สามเหลี่ยมปัจจัยกำหนดสุขภาพ แผนภุมิต้นไม้ปัญหา บันไดผลลัพธ์ การวิเคราะห์แรงต้านแรงเสริม และการรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์) โดยวิทยากรกระบวนการคือ นายศรัณยู สืบจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านสบพลึง และนางสาวปิยะพร โรคน้อย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านสบป๋อน งบประมาณสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/6745.jpg

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด