คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กอ.รมน.ถกปัญหาความมั่นคง

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
กอ.รมน.ถกปัญหาความมั่นคง

น่าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทยจังหวัดน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/25-ธ.ค.-62_๑๙๑๒๒๕_0007-1024x576.jpg ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทยจังหวัดน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/25-ธ.ค.-62_๑๙๑๒๒๕_0002-1024x576.jpg โดยมี นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการน่าน ในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัด เป็นประธานการประชุมฯ และมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ฯ เข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 60 คน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/25-ธ.ค.-62_๑๙๑๒๒๕_0004-1024x576.jpg กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ การปรองดองสมานฉันท์และงานด้านกิจการมวลชน การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานเสริมความมั่นคงทางสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/25-ธ.ค.-62_๑๙๑๒๒๕_0005-1024x576.jpg และการจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ อ.ปัว กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติการป้องกันและแก้ไขปัญหาพันธกรณีระหว่างประเทศ การเสริมสร้างเสถียรภาพของชาติ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงานและอาหาร กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงานและอาหาร การป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติการขับเคลื่อนกลไก ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/25-ธ.ค.-62_๑๙๑๒๒๕_0003-1024x576.jpg และการแก้ไขปัญหาโรงแรมรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ ลานกางเต้นท์ ร้านกาแฟที่อยู่ในเขตป่าไม้ ดังนี้  การแก้ไขปัญหาโรงแรมรีสอร์ท บ้านพักต่างอากาศ ลานกางเต้นท์ ร้านกาแฟที่อยู่ในเขตป่าไม้ อ.นาน้อย การแก้ไขปัญหาโรงแรมรีสอร์ท  บ.ผาหลัก ต.ยอด อ.สองแคว การแก้ไขปัญหาโรงแรมรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ บ.สะปัน  ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกันต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย 77ข่าวเด็ดน่าน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด