คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ต้นไม้ของสมเด็จย่า บันทึกหน้าประวัติศาสตร์น่าน ข่าวความสุขรับปีใหม่

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ต้นไม้ของสมเด็จย่า บันทึกหน้าประวัติศาสตร์น่าน ข่าวความสุขรับปีใหม่

จังหวัดน่าน ข่าวความสุขวันแรกของปี ที่ทำชาวเมืองน่านปิติยินดี ต้อนรับปีใหม่ กับการเปิดเผยและยืนยันต้นไม้ที่สมเด็จย่า ทรงปลูก เพียงต้นเดียวในจังหวัดน่าน อีก 5 วัน อายุครบ 51 ปี

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญราษฎร์ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  นายวิศิษย์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นายเทพณรงค์ ยะสุข หัวหน้าโครงการพระราชดำริฯ ร่วมตรวจสอบและยืนยันข้อมูล กับการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่กับต้นไม้ทรงปลูก เป็นต้นแรกและต้นเดียวในเมืองน่าน ที่สมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปลูกไว้ในคราวที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อครั้งวันที่ 6 มกราคม 2512

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05569-1024x727.jpg เรื่องดังกล่าว เกิดจากการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอาวุโส จสอ.สันติชัย จารุบุตร ผู้สื่อข่าวเครือเนชั่นฯ เล่าถึงครั้งเมื่อประเทศไทยมีภัยความมั่นคงจากลัทธิคอมมิวนิสต์ และเอ่ยว่าครั้งหนึ่ง สมเด็จย่า  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่บ้านสองแคว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และทรงปลูกต้นขนุนต้นหนึ่งไว้ 1 ต้น เคยเข้าไปดูหรือไม่ โดยแสดงความเป็นห่วงเนื่องจากต้นไม้อายุมากแล้ว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05414-804x1024.jpg ทั้งเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน ที่สมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบรมราชชนนี ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8 ) และในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 ) และเป็นพระอัยยิกาฝ่ายพระชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10 ) ทั้งยังเป็นพระอัยยิกาฝ่ายพระชนกในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้ และยังทรงปลูกไว้จำนวนไม่มากในประเทศไทย ทั้งต้นไม้ยังมีอายุกว่า 50 ปี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05407-746x1024.jpg โดยเสด็จเยี่ยมราษฎรที่อพยพมาจากจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2512 เมื่อเวลา 13.00 น. ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ทำการสอบถามการได้แจ้งเรื่องนี้ให้หน่วยราชการทราบถึงต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้หน่วยราชการทราบและเข้ามาดูแลหรือไม่ ได้รับทราบว่าเคยแจ้งไปหลายครั้งและหลายหน่วยงานแล้ว เนื่องจากอาจเกิดการสื่อสารกันไม่เข้าใจ จึงไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลหรือให้ความรู้ในการดูแล

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05582-1024x683.jpg ทุกปี ผู้สื่อข่าวจะถูกชักชวนให้ทานขนุนเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเข้าออกในพื้นที่ประจำ ก็ยังเข้าใจเพียงว่าชาวบ้านเอาขนุนพันธุ์พระราชทานมาให้เฉยๆ โดยชาวบ้านจะมีธรรมเนียมการทานขนุนจากต้นขนุนทรงปลูกที่ทุกคนในหมู่บ้านหรือผู้คนที่ชาวบ้านเคารพนับถือจะได้ทาน เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเป็นประจำทุกปี แต่บางท่านอาจไม่ทราบ เนื่องจากชาวบ้านจะบอกเพียงว่าเป็นขนุนพันธุ์พระราชทาน แต่ข้อเท็จจริงคือ เป็นขนุนจากต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/06310-1024x683.jpg หลังจากผู้สื่อข่าวทราบแน่ชัด และพบต้นขนุนทรงปลูกมีสภาพทรุดโทรมขาดการดูแลที่ถูกต้อง จึงติดต่อประสานไปยัง นายเทพณรงค์ ยะสุข นักวิชาการป่าไม้ หัวหน้าโครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมตรวจสอบต้นไม้ทรงปลูกดังกล่าว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05577-1024x683.jpg โดย นายเทพณรงค์ ยะสุข หลังทราบเรื่องอันน่าเป็นที่ปิติยินดีอย่างยิ่งของจังหวัดน่าน แต่เนื่องด้วยอยู่ในวันหยุดราชการ จึงประสานงานดำเนินเรื่องต่อติดขัด โดยจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องต้นไม้ทรงปลูกทราบและเข้ามาดูแลเป็นการด่วน และจะทำการลงพื้นที่ทำการสอบคำให้การของชาวบ้าน เนื่องจากไม่มีภาพถ่ายขณะทรงปลูก ส่วน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน จะดำเนินการแจ้งเรื่องให้ส่วนราชการจังหวัดน่านทราบเรื่องตามขั้นตอนของระบบราชการ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/06313-1024x683.jpg ทั้งนี้ ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า ขนุนที่กำลังออกผลอยู่สมควรดูแลเป็นพิเศษ ควรขยายพันธุ์ต้นขนุนทรงปลูก เพื่อทูลเกล้าฯถวาย ผลขนุน และกล้าพันธุ์ขนุน ที่ทรงปลูกโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระอัยยิกาฝ่ายพระชนกใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้ราษฎรปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร เป็นการต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์ 77ข่าวเด็ดน่าน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด