คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

น่าน เตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 95 แห่ง ภายใน 4 ปี แผนล่าสุด 63-64 ยุบ 71 โรงเรียน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
น่าน เตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 95 แห่ง ภายใน 4 ปี แผนล่าสุด 63-64 ยุบ 71 โรงเรียน

น่าน เตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 95 แห่ง ภายใน 4 ปี ย้ายเด็กและครูไปโรงเรียนขนาดกลาง การจัดทำแผนล่าสุด ปีงบประมาณ 63-64 เตรียมยุบ 71 โรงเรียน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0015-1-1024x576.jpg ข่าวน่าน วันนี้ 2 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวเผยว่า จากการเปิดเผยข้อมมูลภาครัฐ ตามมาตรามาตรา 9 (3) ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15  หน่วยงานศึกษาธการจังหวัดน่าน เรื่องการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1575217086569-1024x731.jpg โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน และลงตามตั้งคณะทำงานเมื่อ 4 กันยายน 2562 อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 และเขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน) ท้องถิ่นจังหวัดน่าน นายอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและจัดทำแผนบริหารจัดการฯ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1575216972962-1024x769.jpg แล้วเสร็จการประชุมผ่านความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา และเสนอไปยังกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามที่กำหนด

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1575216990758-1024x565.jpg โดยสรุปแผนฯ และรายงานการประชุมที่เสนอไปยังกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ ดังนี้ การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา)  (พ.ศ.2563-2564) จังหวัดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1575217071025-1024x722.jpg มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ เกี่ยวการกับบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1575217106057-1024x760.jpg โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณา ดำเนินการควบรวมโรงเรียนที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในตำบลเดียวกัน น้อยกว่า 6 กม. ประกอบกับตามแผน บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงม พ.ศ.2563-2564) จังหวัดน่าน ที่ได้ กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1575217118821-1024x753.jpg จะต้องดำเนินการควบรวมโรงเรียนตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 24 โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 24 โรงเรียน รวมจำนวน ทั้งสิ้น 48 โรงเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1575217138987-1024x744.jpg ให้ควบรวมไปเรียนกับโรงเรียนขนาดกลางในพื้นที่ทีมีรัศมี 6 กิโลเมตร เบื้องต้นมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวมแล้ว 93 โรงเรียน และยังไม่ยุบรวม 47 โรงเรียน และในปี พ.ศ.2563 อีก 24โรงเรียน รวมปี 63 ต้องยุบรวมกว่า 71 โรงเรียน และในปี 2564 จะมีเพิ่มอีกเพียง 24 โรงเรียน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1575217152735-1024x671.jpg อย่างไรก็ตาม นโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนั้น เพื่อต้องการให้นักเรียนและบุคลากรครูของโรงเรียน ย้ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนขนาดกลาง เพื่อให้การเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียนที่ย้ายไป ได้รับประโยชน์มากที่สุด และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารงานโรงเรียน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0067-724x1024.jpg ดังนั้น คงมีอีกหลายโรงเรียนไม่ต้องการควบรวมไปเรียนกับโรงเรียนขนาดกลาง จากสาเหตุหลายประการ คือ มีองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยเหนือ ให้การสนับสนุน มีเครือข่ายองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสูง ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุน โรงเรียนมีครู-นักเรียนที่มีคุณภาพ มีการเดินทางสัญจรสะดวกสบาย ผู้ปกครองสามารถไปรับไปส่งได้  เป็นต้น

ที่มา/ สำนักงานศึกษานิเทศจังหวัดน่าน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด