คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ภาคีเครือข่ายศูนย์ปั่นสุข @สะเนียน ดำเนินโครงการ Excellent Happy Home Ward. Saniean @Nan

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ภาคีเครือข่ายศูนย์ปั่นสุข @สะเนียน ดำเนินโครงการ Excellent Happy Home Ward. Saniean @Nan

ศูนย์ปันสุข @สะเนียน ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลสะเนียนจัดพิธีมอบป้ายบ้าน โครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้สูงอายุ (Excellent Happy Home Ward ,Saniean @Nan)

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623653-1024x768.jpg ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปั่นสุข อบต.สะเนียน ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบป้าย โครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้สูงอายุ (Excellent Happy Home Ward ,Saniean @Nan) จำนวน 3 หลังคาเรือน ที่ใช้งบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตตามสุขภาวะของผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้พิการ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623657-1024x768.jpg โดยใช้งบประมาณของศูนย์ปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียนกว่า 30,000 บาท ดังนี้ บ้านนางยอด ทะนันไชย หมู่ 2 ตำบลสะเนียน บ้านนางจม ทองสุข หมู่ 4 ตำบลสะเนียน บ้านนางลายโฟ้ว ปิติกำธร หมู่ 16 ตำบลสะเนียน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623659-1024x768.jpg โดยศูนย์ปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ได้ดำเนินกาปรับปรุงซ่อมแชมบ้านพักอาศัยผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้สูงอายุ ขององค์การบริพารส่วนตำบลสะเนียน เป็นที่แล้วเสร็จ จึงร่วมกันจัดพิธีมอบป้ายบ้านขึ้นในครั้งนี้

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623654-1024x768.jpg ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงในพื้นที่ตำบลจำนวนหลายท่าน อาทิ นางนิภาพร พอใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง และคณะเจ้าหน้าที่ นายธีรพล วรรณวิภูษิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน และคณะเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ทั้งชาวบ้านที่ทราบข่าว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623648-1024x768.jpg ศูนย์ปันสุข ตำบลสะเนียน จัดทำโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้สูงอายุ” องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน (Excellent Happy Home Ward , Saniean , Nan) จัดงบประมาณเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ้านเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้ใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้น

Advertisement

Advertisement

ภาพ/ข่าว โดย 77ข่าวเด็ดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623651-1024x768.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623652-1024x768.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623656-1024x768.jpg

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด