คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ยุบควบรวมปี 65 มหากาพย์แผนยุบโรงเรียน หลายโรงไม่รอดกว่า 44 โรง

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ยุบควบรวมปี 65 มหากาพย์แผนยุบโรงเรียน หลายโรงไม่รอดกว่า 44 โรง

น่าน ยุบควบรวมปี 65 มหากาพย์แผนยุบโรงเรียน หลายโรงไม่รอดกว่า 44 โรง รวม 3 ปี เกือบร้อยโรงเรียม แถมท้ายแผนสิ้นปีงบ 65 ต่อท้ายด้วยคำว่าและปีถัดไป ตามแผนยุทธฯ จะดำเนินการปีงบ 63-65 ของศึกษาธิการจังหวัด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/12417751_1182812248457440_5519183302590684741_n-1024x576.jpg ข่าวน่าน วันนี้ 10 ธันวาคม 2562 จากข้อมูลโรงเรียน จากแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวมของศึกษาธิการจังหวัด ที่จะดำเนินการบริหารจัดการ ยุบ ควบ รวม ตามระเบียบว่าด้วยการตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ในปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เน้นบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. สนองตอบนโยบายของรัฐบาล กับการบริหารอัตรากำลังคน ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทำแผน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานระดับจังหวัด และนายอำเภอ ทุกอำเภอเป็นประธานระดับอำเภอ เป็นคณะจัดทำแผน โดยเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 อีก 44 โรง ดำเนินงานยุบ ควบ รวม ตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น และต่อท้ายในปีต่อๆ ไป ดังนี้

Advertisement

Advertisement

(หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง)

น่าน เตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 95 แห่ง ภายใน 4 ปี แผนล่าสุด 63-64 ยุบ 71 โรงเรียน

เปิดชื่อโรงเรียนเตรียมเก็บของ ถูกยุบ รวม เลิกปี 63

รายชื่อโรงเรียนน่าน ยุบรวมเลิกปี 64 เตรียมนัดศิษย์เก่าร่วมรำลึกความหลัง

สพป.น่าน เขต1 จำนวน26 โรง อำเภอเมืองน่านมี 1 โรง คือ1.โรงเรียนบ้านต้ามตำบลสวกมีนักเรียน67คนครู4คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับ(22.)โรงเรียนบ้านซาวหลวงตำบลสวกมีนักเรียน109คนครู6คน

อำเภอแม่จริมมี 5 โรง คือ 2.โรงเรียนบ้านป่าสักตำบลน้ำปายมีนักเรียน 69 คนครู 6 คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับ(23.)โรงเรียนบ้านน้ำปายตำบลน้ำปายมีนักเรียน66คนครู6คน 3.โรงเรียนบ้านก้อตำบลแม่จริมมีนักเรียน83คนครู6คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับ(24.)โรงเรียนบ้านตองตำบลแม่จริมมีนักเรียน100คนครู8คน 4.โรงเรียนบ้านแคว้งตำบลหนองแดงมีนักเรียน57คนครู3คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านนาคาตำบลหนองแดงมีนักเรียน204คนครู11คน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0024-1-1024x927.jpg อำเภอบ้านหลวงมี 1 โรง คือ 5.โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งตำบลสวดมีนักเรียน88คนครู5คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงตำบลสวดมีนักเรียน147คนครู9คน

อำเภอนาน้อยมี 5 โรง คือ 6.โรงเรียนบ้านนาไค้ตำบลบัวใหญ่มีนักเรียน113คนครู6คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยตำบลบัวใหญ่มีนักเรียน228คนครู16คน 7.โรงเรียนบ้านหัวเมืองกับโรงเรียนบ้านหนองบัวตำบลศรีษะเกษมีนักเรียน82กับ74คนครู10กับ4คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านใหม่ตำบลศรีษะเกษมีนักเรียน140คนครู9คน 8.โรงเรียนบ้านเชตวันตำบลสันทะมีนักเรียน65คนครู4คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านสันทะตำบลสันทะมีนักเรียน149คนครู14คน 9.โรงเรียนบ้านน้ำลัดตำบลสถานมีนักเรียน46คนครู4คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านนาตำบลสถานมีนักเรียน229คนครู17คน 10.โรงเรียนบ้านห้วยส้มตำบลสันทะมีนักเรียน48คนครู3คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านสันทะตำบลสันทะมีนักเรียน149คนครู14คน

Advertisement

Advertisement

อำเภอเวียงสามี 3 โรง คือ 11.โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวนตำบลจอมจันทร์มีนักเรียน61คนครู3คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาตำบลจอมจันทร์มีนักเรียน164คนครู15คน 12.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่นตำบลอ่ายนาไลยมีนักเรียน73คนครู4คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านชมพูตำบลอ่ายนำไลยมีนักเรียน58คนครู3คน 13.โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ตำบลส้านนาหนองใหม่มีนักเรียน43คนครู4 คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านน้ำมวบตำบลน้ำมวบมีนักเรียน218คนครู11คน

อำเภอนาหมื่นมี 3 โรง คือ14.โรงเรียนบ้านค้างอ้อยตำบลนาทะนุงมีนักเรียน87คนครู5คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงตำบลนาทะนุงมีนักเรียน149คนครู9คน 15.โรงเรียนบ้านปิงในตำบลปิงหลวงมีนักเรียน53คนครู3คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านปิงหลวงตำบลปิงหลวงมีนักเรียน107คนครู7คน16.โรงเรียนบ้านคำเรืองตำบลบ่อแก้วมีนักเรียน47คนครู3คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วตำบลบ่อแก้วมีนักเรียน148คนครู9คน

อำเภอสันติสุขมี 5 โรง คือ17.โรงเรียนบ้านโป่งคำตำบลดู่พงษ์มีนักเรียน67คนครู4คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านดู่พงษ์ตำบลดู่พงษ์มีนักเรียน196คนครู15คน 18.โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองตำบลพงษ์มีนักเรียน65คนครู4คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับ(25.)โรงเรียนบ้านป่าแดดตำบลพงษ์มีนักเรียน64คนครู5คน 19.โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วตำบลพงษ์มีนักเรียน119คนครู6คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านศรีนาม่านตำบลพงษ์มีนักเรียน138คนครู14คน 20.โรงเรียนบ้านสบยางตำบลป่าแลวหลวงมีนักเรียน44คนครู3คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาตำบลป่าแลวหลวงมีนักเรียน164คนครู14คน

อำเภอภูเพียงมี 1 โรง คือ21.โรงเรียนบ้านเมืองจังตำบลเมืองจังมีนักเรียน48คนครู4คนโดยให้บางชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านหาดเค็ดตำบลเมืองจังมีนักเรียน87คนครู9คน

หมายเหตุลำดับที่ 4,9,10,13,15,16,20,21 เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 41-60 คนขอขยายเวลาไปเรียนรวมในปีการศึกษา2565 ปัจจุบันชุมชนสนับสนุนงบประมาณจ้างครูช่วยสอน และคาดว่าจะมีนักเรียนเพิ่มเกิน60คน ในปีการศึกษา2564(ตามเกณฑ์ข้อ2.4ต้องไปเรียนรวมในปีการศึกษา2564)

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0025-1024x873.jpg สพป.น่านเขต 2 จำนวน 18 โรง อำเภอปัวมี 4 โรง คือ 1.โรงเรียนบ้านป่าหัดตำบลปัวมีนักเรียน61คนครู4คน 2.โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)ตำบลศิลาเพชรมีนักเรียน67คนครู7คน 3.โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารตำบลวรนครมีนักเรียน75คนครู4คน 4.โรงเรียนบ้านน้ำยาวตำบลอวนมีนักเรียน108คนครู10คน

อำเภอท่าวังผามี 7 โรง 5.โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)ตำบลริมมีนักเรียน63คนครู4คน 6.โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)ตำบลริมมีนักเรียน82คนครู4คน 7.โรงเรียนบ้านนาหนุนสองตำบลผาตอมีนักเรียน65คนครู4คน 8.โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาตำบลยมมีนักเรียน71คนครู4คน 9.โรงเรียนบ้านยู้ตำบลจอมพระมีนักเรียน83คนครู4คน 10.โรงเรียนบ้านปงตำบลตาลชุมมีนักเรียน89คนครู7คน 11.โรงเรียนบ้านแหนตำบลผาทองมีนักเรียน90คนครู11คน

อำเภอเชียงกลางมี 4 โรง 12.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาตำบลพญาแก้วมีนักเรียน63คนครู5คน 13.โรงเรียนบ้านน้ำคาตำบลพญาแก้วมีนักเรียน68คนครู4คน 14.โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนาตำบลเปือมีนักเรียน66คนครู5คน 15.โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคมตำบลเชียงกลางมีนักเรียน86คนครู6คน

อำเภอทุ่งช้างมี 3 โรง 16โรงเรียนบ้านแพะกลางตำบลทุ่งช้างมีนักเรียน69คนครู3คนครู 17.โรงเรียนบ้านเวียงสองตำบลและมีนักเรียน96คนครู6คนครู 18.โรงเรียนบ้านน้ำสอดตำบลและมีนักเรียน102คนครู7คน

ต่อท้าย ด้วยตัวอักษรว่า และในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ หลายโรงเรียนรอดพ้นไม่ถูกยุบรวม ติดตามต่อที่นี่ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0067-1-757x1024.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด