คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สมาคมสื่อน่าน จัดงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 40

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
สมาคมสื่อน่าน จัดงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 40

จังหวัดน่าน สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน จัดงานวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ครบรอบปีที่ 40

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อค่ำเย็นวานนี้ 18 ธันวาคม 2562 ที่ห้องแกรน์บอลรูมโรงแรมเทวราชจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาสมาคม สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ครบรอบปีที่ 40 ซึ่งในอดีต จะเป็น ชมรมสื่อมวลชน จังหวัดน่าน ที่สื่อมวลชน ได้มีการรวมตัวกันขึ้น ทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1584702-1024x576.jpg เมื่อปี 2522 ในช่วงเกิดสงคราม ทางอุดมการณ์แนวความคิดทางการเมืองและการปกครอง ต่อมาทางชมรมสื่อมวลชนจังหวัดน่านได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาเป็นสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/วันสื่อ62181262_๑๙๑๒๑๙_0544-1024x576.jpg โดยพัฒนาการมาจากชมรมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นการรวมตัวของบรรดาสื่อมวลชน ในแขนงต่างๆในจังหวัดน่าน ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ โดยมี พันเอกพยอม บุญทร เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เป็นคนปัจจุบัน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/วันสื่อ62181262_๑๙๑๒๑๙_0575-1024x576.jpg โดยในปัจจุบันทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน สมาคมจังหวัดน่าน ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ทั้งชุดได้ลงนามเมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/วันสื่อ62181262_๑๙๑๒๑๙_0403-1024x576.jpg ซึ่งการจัดตั้งสมาคมสื่อมวลชน ที่มีพันธกิจอันพึงปฏิบัติต่อสังคม ในการเสนอข่าวสารของสื่อ จะต้องเป็นเรื่องจริง ถูกต้อง และยุติธรรม ตรงไปตรงมาและสอดคล้องต้องกัน ซึ่ง สื่อต้องทําหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะอันหลากหลาย เพื่อให้เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/วันสื่อ62181262_๑๙๑๒๑๙_0118-1024x577.jpg โดยทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้ให้สัตยาบันว่า จะดำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรีตามฐานันดร 4 อีกทั้ง จะเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆกับภาครัฐและองค์กรต่างๆกับภาคประชาสังคม เพื่อสะท้อนปัญหาและทำความจริงให้ปรากฏตามจรรยาบรรณ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/วันสื่อ62181262_๑๙๑๒๑๙_0117-1024x577.jpg ซึ่งการจัดงานวันสถาปนาสมาคม สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการจัดงาน จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หน่วยงานทั้งภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งห้างร้านต่างๆ มาสนับสนุนบรรยากาศ เป็นไปด้วยความชื่นมื่น โดยมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว เพจเฟซบุ๊ค 77ข่าวเด็ดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/633658-1024x498.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0170-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0114-1-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0034-3-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/วันสื่อ62181262_๑๙๑๒๑๙_0124-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1584714-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1584709-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/วันสื่อ62181262_๑๙๑๒๑๙_0490-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1584719-1024x576.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด