คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เกณฑ์ร้านขายเหล้า ลงนาม MOU

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เกณฑ์ร้านขายเหล้า ลงนาม MOU

น่าน เกณฑ์ร้านขายเหล้า ลงนาม MOU สร้างความรู้ ความเข้าใจ และข้อปฏิบัติร่วมกัน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/129309-1024x576.jpg ข่าวน่าน วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2562 เกณฑ์ร้านขายเหล้า ลงนาม MOU เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นายหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/129310-1024x576.jpg พร้อมฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองน่าน ร่วมกับหลายหน่วยงานบรรลุข้อตกลงร่วม อาทิ ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน  สรรพสามิตจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน และเทศบาลเมืองน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/129343-1024x576.jpg ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ให้บริการคล้ายสถานบริการ และร้านอาหารที่จำหน่ายสุรา เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมกำชับ เน้นย้ำในการประกอบกิจการ ให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด พร้อมบรรลุข้อตกลงร่วม และจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ณ ห้องประชุมหลวงจำแนกนรธรรม ชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน โดยมีเจ้าของกิจการร้านค้าหรือผู้แทนเข้าร่วมจำนวนกว่า 60 ร้านค้า

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/129313-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/129376-1024x576.jpg

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด