คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เปิดชื่อโรงเรียนเตรียมเก็บของ ถูกยุบ รวม เลิกปี 63

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เปิดชื่อโรงเรียนเตรียมเก็บของ ถูกยุบ รวม เลิกปี 63

น่าน เปิดรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดน่าน จะถูกยุบ รวม เลิก ตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะดำเนินการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ 2563

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/156-1-1024x576.jpg ข่าวน่าน วันนี้ 5 ธันวาคม 2562 จากข้อมูลนโยบายการบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยศึกษาธิการจังหวัดน่าน ที่จะยุบควบรวมในปีงบประมาณ 2563 (ข่าวเดิมน่านเตรียมยุบโรงเรียน) จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. ให้ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องการบริหารอัตรากำลังตามนโยบายรัฐบาล

โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานระดับจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ เป็นประธานคณะฯในระดับอำเภอ จากแผนฯ มีเป้าหมายจะดำเนินงาน ยุบ ควบ รวม ตามระเบียบฯ ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

Advertisement

Advertisement

อำเภอเมืองน่าน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านธงหลวงตำบลกองควาย มีนักเรียน 25 คนครู 2 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ(10.โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ตำบลกองควาย มีนักเรียน 106 คนครู 12 คน)

โรงเรียนบ้านกาใสตำบลสะเนียน มีนักเรียน 35 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ(11.โรงเรียนบ้านวังตาวตำบลสะเนียน มีนักเรียน 47 คนครู 5 คน)

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0030-212x300.jpg อำเภอเวียงสา 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านศรีนาชื่นตำบลทุ่งศรีทอง มีนักเรียน 22 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ(12.โรงเรียนบ้านทุ่งศรีทองตำบลทุ่งศรีทอง มีนักเรียน 70 คนครู 8 คน)

โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยาตำบลนาเหลือง มีนักเรียน 29 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ(13.โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยรามตำบลนาเหลือง มีนักเรียน 61 คนครู 3 คน)

Advertisement

Advertisement

โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นตำบลอ่ายนาไลย มีนักเรียน 21 คนครู 5 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ(14.โรงเรียนบ้านชมพู ตำบลอ่ายนาไลย มีนักเรียน 58 คนครู 3 คน)โรงเรียนบ้านนกอกตำบลตาลชุม มีนักเรียน 16 คนครู 2 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนบ้านครกคำตำบลตาลชุม มีนักเรียน 70 คนครู 4 คน

อำเภอนาหมื่น 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำแพะตำบลปิงหลวง มีนักเรียน 31 คนครู 2 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนบ้านปิงหลวงตำบลปิงหลวง มีนักเรียน 107 คนครู 7 คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0031-212x300.jpg อำเภอนาน้อย 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านส้านตำบลสันทะ มีนักเรียน 31 คนครู 2 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนบ้านสันทะตำบลสันทะ มีนักเรียน 149 คนครู 14 คน

โรงเรียนบ้านทัพม่านตำบลบัวใหญ่ มีนักเรียน 18 คนครู 2 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยตำบลบัวใหญ่ มีนักเรียน 228 คนครู 18 คน

Advertisement

Advertisement

อำเภอสองแคว 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสองแควสาขาบ้านนาโม้งตำบลนาไร่หลวง มีนักเรียน 2 คนครู 1 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนบ้านสองแควตำบลนาไร่หลวง มีนักเรียน 184 คนครู 11 คน

โรงเรียนบ้านผาสิงห์ตำบลยอด มีนักเรียน 20 คนครู 2 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนบ้านผาหลักตำบลยอด มีนักเรียน 88 คนครู 8 คน

อำเภอทุ่งช้าง 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำพิตำบลทุ่งช้าง มีนักเรียน 33 คนครู 4 คน โดยให้ชั้น ป.4-ป.6 ยุบรวมกับ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างตำบลทุ่งช้าง มีนักเรียน 193 คนครู 18 คน

อำเภอท่าวังผา 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองบัวตำบลป่าคา มีนักเรียน 20 คนครู 5 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุงตำบลป่าคา มีนักเรียน 128 คนครู 10 คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0032-212x300.jpg อำเภอปัว 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง)ตำบลแงง มีนักเรียน 26 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนบ้านทุ่งกวางตำบลแงง มีนักเรียน 156 คนครู 10 คน

โรงเรียนบ้านพานตำบลแงง มีนักเรียน 39 คนครู 4 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนบ้านทุ่งกวางตำบลแงง มีนักเรียน 156 คนครู 10 คน

โรงเรียนบ้านขอนตำบลปัว มีนักเรียน 29 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนบ้านปรางค์ตำบลปัว มีนักเรียน 935 คนครู 40 คน

โรงเรียนบ้านป่าลานตำบลปัว มีนักเรียน 40 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนบ้านปรางค์ตำบลปัว มีนักเรียน 935 คนครู 40 คน

โรงเรียนบ้านนาก้อตำบลเจดีย์ชัย มีนักเรียน 35 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนบ้านปงสนุกตำบลเจดีย์ชัย มีนักเรียน 202 คนครู 17 คน

โรงเรียนบ้านแดนพนาตำบลไชยวัฒนา มีนักเรียน 35 คนครู 2 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับ โรงเรียนศรีสระวงศ์ตำบลไชยวัฒนา มีนักเรียน 72 คนครู 7 คน

จากข้อมูลข้างต้นโรงเรียน (10.),(11.),(12.),(13.),(14.) ต้องยุบรวมต่อปีงบประมาณ 2564 (เผยรายชื่อโรงเรียนถูกยุบปีงบประมาณ 2564) https://kdcdn.co/wp-content/uploads/00222-1024x884.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด