คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวเด่นชัยร่วมงานไหว้พระธาตุกาญจนานนท์

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ชาวเด่นชัยร่วมงานไหว้พระธาตุกาญจนานนท์

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20200107_093521.jpg
ชาวเด่นชัย ร่วมห่มพระธาตุกาญจนานนท์ นมัสการหลวงพ่อนนทศึกษาเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปี
พุทธศาสนาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในชุมชนเมืองแพร่ ศรัทธาท้องถิ่นชาวเด่นชัย ร่วมจัดงานนมัสการพระธาตุกาญจนานนท์ และหลวงพ่อนนทศึกษาท่ามกลางความร่วมมือจากทุกฝ่าย
เวลา 11.00 น.วันที่ 7 มกราคม พระครูอมรธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดอินทรนิเวศน์ นายศรชัย สุวรรณกาศ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนมัสการองค์พระธาตุกาญจนานนท์ โดยมีศรัทธาพุทธศาสนิกชนในอำเภอเด่นชัยและใกล้เคียง ร่วมขบวนแห่รูปเหมือนหลวงพ่อนนทศึกษา และผ้าห่มองค์พระธาตุพร้อมทั้งตุงแบบล้านนามีความยาว 20 เมตร เพื่อเป็นเครื่องสักการะองค์พระธาตุประจำปี งานนมัสการองค์พระธาตุดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7- 9 มกราคม เปิดให้มีการทำบุญสืบชะตาและมีมหรสพโภชน์ตลอดงาน นางสุภารัตน์ การะเกตุ ประธานกลุ่มสตรีอำเภอเด่นชัย ได้รวมกลุ่มแม่บ้านฟ้อนถวายองค์พระธาตุกาญจนานนท์ และพระครูนนทศึกษาในงานดังกล่าวด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20200107_092557.jpg
วัดอินทนิเวศน์ หรือวัดปากพวก พุทธศาสนิกชนในบ้านปากพวก ร่วมกันตั้งวัดอินทนิเวศน์ ในปี พ.ศ. 2457 ปีพ.ศ.2469 ชาวบ้านปากพวกไปนิมนต์พระนนท์ สุข จากวัดทุ่งอ่วน อ.เมืองแพร่ มาเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่ 5 ต่อมาได้รับสมณะศักดิ์เป็น “พระครูนนทศึกษา” เคร่งในพระธรรมวินัยและเป็นพระนักพัฒนาสร้างวัดบูรณปฏิสังขรศาสนสถาน เป็นที่ศรัทธานับถือของพุทธศาสนิกชนในอำเภอเด่นชัยอย่างมาก ท่านมรณภาพในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2487

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20200107_092256.jpg

ปัจจุบัน พระครูอมรธรรมคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 ส่วนพระธาตุกาญจนานนท์ ครูบามนตรี เกจิชื่อดังของอำเภอเด่นชัยร่วมสร้างพระธาตุขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวัดแห่งนี้ภายในบรรจุพระพุทธรูปโบราณของทางวัดเก็บรักษาไว้อย่างดี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20200107_093826.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด