คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

อาข่าสู้ภัยแล้ง ไร้หน่วยงานรัฐสนใจ

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
อาข่าสู้ภัยแล้ง ไร้หน่วยงานรัฐสนใจ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1576048931418.jpg

ซ้ำซากชาวอาข่าดงยาง อ.วังชิ้น ขาดแคลนน้ำต้องดิ้นช่วยเหลือตัวเอง

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่บ้านอาข่าดงยาง ตำบลนาพูนอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ที่มีนายศิริชัย โตสุวรรณ และมี นายวิเชียร สมฤทธ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เข้าไปช่วยเหลือ ในการแก้ไข ที่ชาวบ้าน ขาดแคลนน้ำใช้ โดยทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวัฒนาผาทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำเครื่องจักรกล เข้าไปขุดสระให้กับพี่น้องบ้านอาข่าฯ เก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1576048923966.jpg

ในช่วงนี้ทางชาวบ้านอาข่าดงยาง ที่มีนายศิริชัย โตสุวรรณ พร้อมด้วยชาวบ้านและมีนายวิเชียร สมฤทธิ์ อดีตนายกอบต.นาพูน เข้ามาดูแลเรื่องการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยโซล่าร์เซลล์ เพื่อเอาน้ำขึ้นจากสระน้ำ เพื่อมาเป็นน้ำใช้ประจำวันและเตรียมรับมือช่วงฤดูแล้งนี้ด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1576048918405.jpg

กว่า10 ปีมาแล้วที่ชาวอาข่าบ้านดงยาง. ต้องเผชิญกับภัยแล้ง ไม่มีแม้กระทั่งน้ำอาบประจำวัน. ต้องไปร้องขอน้ำกินน้ำใช้จากที่อื่น. โดยทางราชการไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขเท่าที่ควร. ในปีนี้แล้งกว่าทุกปีกำลังช่วยกันหาน้ำไปใช้ในหมู่บ้านภายใจ้ความร่วมมือของชาวบ้านด้วยกัน

นายศิริชัย โตสุวรรณ กล่าวว่าตนเองได้เห็นปัญหาของน้องชาวบ้านอาข่า เรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ เพราะที่นี่เป็นพื้นที่สูง หาแหล่งน้ำลำบาก มีการดิ้นรนแก้ไขเฉพาะหน้ามาทุกปี แต่ยังไม่ยั่งยืน โดยมีครูจากการศึกษานอกโรงเรียนแม่ฟ้าหลวงและชาวบ้านร่วมมือกันนำภูมิปัญญาของชาว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1576048935370.jpg
บ้านและวิธีการต่างผสมผสานเพื่อให้มีน้ำใช้ในชุมชน ซึ่งปีนี้ความแห้งแล้งมาเร็วกว่าทุกปี
และวันนี้ได้ลงมือติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ ที่ได้รับบริจาคมา แต่ก็ไม่สำเร็จแอร์แวเกิดระเบิด ขณะทำงานติดตั้ง โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

Advertisement

Advertisement

ตรากตรำแก้ไขปัญหาน้ำบริโภคให้กับชนเผ่าอาข่าบ้านดงยาง มีเพียงหน่วยงานในท้องถิ่น ก็แค่สนับสนุนท่อน้ำบางส่วนเท่านั้น กว่าจะได้มาก็ยากเย็นแสนเข็ญ ส่วนแหล่งน้ำที่พอจะสูบได้ก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก อบจ.แพร่ รองฯวัฒนา ผาทอง เข้ามาดูแล ปัญหาหนักก็คือ การนำน้ำขึ้นมาที่สูงระยะทางเกือบ 1 ก.ม. ทีมงานโดยการนำของ อดีตนายก อ.บต. นาพูน ครูกศน. พร้อมชาวบ้านร่วมมือกันนำภูมิปัญหา สมอง หาทางนำน้ำขึ้นมาจากหุบเขามานานร่วมเดือน วันนี้ก็พบปัญหาแรงดันน้ำที่หนักทำให้แอร์แวระเบิด ดีนะที่ไม่ถูกแรงอัดที่เท่ากับระเบิดย่อมๆบาดเจ็บกัน ทางทีมงานหารือทำต่อไม่ย่อท้อจะพยายามจนถึงที่สุดหากยังไม่สำเร็จก็คงต้องนำชาวบ้านเข้าพบ ผวจ.หาแนวทางแก้ไขต่อไป

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด