คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เปิดศักราชใหม่ ชาวแพร่สวดมนต์ข้ามปี

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เปิดศักราชใหม่ ชาวแพร่สวดมนต์ข้ามปี

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191231_185908.jpg
เวลา19.00 น. วันที่31 ธันวาคม นางกานต์เปรมปรีย์ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมประกอบพิธีจุดไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช นำไปจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 นางกานต์เปรมปรีย์ได้ถวายเทียนฉนวนแด่พระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์เพื่อนำเทียนฉนวนต่อไฟพระฤกษ์กับตะเกียงของวัดต่างๆ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191231_190724.jpg

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ได้จัดพิธีมอบไฟฟระฤกษ์ประธานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตณาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแด่เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและพระสังฆาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นสิริมงคลในการสวดมนต์ข้ามปีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงษ์ทุกพระองค์ เพื่อให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและพระสังฆาธิการอัญเชิญไฟพระฤกษ์ไปให้วัดในเขตปกครองสำหรับประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแด่พุทธศาสนิชนที่เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีตลอดจนให้ประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุก

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191231_190525.jpg

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยจังหวัดแพร่ ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ศูนย์ราชการทุกแห่งเป็นอย่างดี

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191231_184315.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า. การจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจร่วมพิธีอย่างคับคั่งทุกวัด กิจกรรมดังกล่าวสามารถลดอบายมุกและลดการเดินทางลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมาก

 

 

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด