คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า! ชาวนาเดือดร้อน ข้าวขาว-ข้าวหอมปทุม รัฐไม่แล

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า! ชาวนาเดือดร้อน ข้าวขาว-ข้าวหอมปทุม รัฐไม่แล

ที่ลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด   บ้านคุ้งวารี  ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ แกนนำเกษตรกรผู้ทำนา ได้รวมกลุ่มเพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริง หลังสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ลดการรับซื้อข้าวเปลือก ที่ชาวนากำลังทยอยเก็บเกี่ยว  จากวันละ 500 ตัน เหลือเพียง 200 ตัน  เนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวขาว และข้าวหอมปทุม ที่มีพื้นปลูกกว่า 3 ล้านไร่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0293-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0285-1.jpg นายประพันธ์ มายรรยง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานแปลงใหญ่เขต 9 (ภาคเหนือตอนล่าง) กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด มีความจำเป็นต้องลดการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกนาปี 2562/2563 ของเกษตรกร จากวันละ 500 ตัน เหลือเพียงวันละ 200 ตัน และอาจหยุดรับซื้อไปในที่สุด เนื่องจากไม่มีเงินในการรับซื้อ โดยขณะนี้ไซโล โกดัง ทุกแห่งของสหกรณ์ฯเต็มไปด้วยข้าวเปลือก ซึ่งเป็นข้าวขาว ข้าวหอมปทุม เพราะรับซื้อแล้วไม่สามารถระบายข้าวได้ งบประมาณไม่เพียงพอที่จะแปรรูป

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0276.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0249-1.jpg ชาวนาภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่พื้นที่ปลูก กว่า 3 ล้านไร่ ปลูกข้าวขาวและข้าวหอมปทุม ขณะนี้ยังคงเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่รัฐบาลออกนโยบาย โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบก.) มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติ ให้จัดสรรวงเงินสำหรับสินค้าข้าว ปีการผลิต 2562/2563 จำนวน 2,572.50 ล้านบาท เฉพาะข้าวหอมมะลิ หอมมะลินอกพื้นที่และข้าวเหนียวเท่านั้น https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0220-5.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0239.jpg ในเมื่อนาแปลงใหญ่ไม่ได้รับการเยี่ยวยาหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาล ทั้งๆที่ชาวนาแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวขาวและข้าวหอมปทุม เช่นพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เฉพาะอำเภอเมือง พื้นที่ปลูกกว่า 6 หมื่นไร่ อยากให้รัฐย้อนกลับมาทบทวนให้ความช่วยเหลือชาวนาให้ครอบคลุมข้าวทุกชนิด ส่วนราคารับซื้อก็ต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์ ตันละ 6,000 กว่าบาท จึงวิงวอนรัฐบาลพิจารณาโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ,โครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง  มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2562/2563 ให้ครอบคลุมข้าวขาวและข้าวหอมปทุม

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด