คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ห่วงพระ!!ผวจ.มอบหน้ากากสงเคราะห์คนชราและวัด

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ห่วงพระ!!ผวจ.มอบหน้ากากสงเคราะห์คนชราและวัด

ชุมพร-ห่วงพระ!!ผวจ.มอบหน้ากากสงเคราะห์คนชราและวัด

ห่วงพระ!!ผวจ.มอบหน้ากากสงเคราะห์คนชราและวัด

นที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-ผนังตัก ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ก่อนจะนำไปมอบให้แก่ พระเทพมงคลกวี เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม อ.เมือง จ.ชุมพร ตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวชุมพร ตามมาตรการของจังหวัดที่ได้กำหนดไว้อย่างครอบคลุม ทั้งการบริหารจัดการ การป้องกัน การควบคุม การรักษาพยาบาล และการประชาสัมพันธ์

โดยในส่วนของคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดชุมพร ก็ได้กำหนดมาตรการในการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่วัด ตามมติมหาเถรสมาคม โดยให้ พระภิกษุ-สามเณร หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศ หรือพื้นที่ ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และควรงดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก กรณีมีอาการป่วย มีไข้ ไอ หรือจาม ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาภายในวัดทุกครั้ง ด้วยความตระหนักเป็นพิเศษ และให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์หรือสบู่ ตามสถานที่ล้างมือภายในวัดหรือสถานที่นั่นๆ โดยขอให้วัดๆ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Advertisement

Advertisement

และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชน พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ งดสังสรรค์ พร้อมทั้งขอให้แยกของใช้ส่วนตัว แยกชุดอาหาร หรือ กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว หมั่นล้างมือ หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัยรีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติความเสี่ยง เช่น กลับจากต่างประเทศ อยู่ในที่ชุมชนแออัด ผับ บาร์ ร้านอาหาร สนามมวย โรงหนัง โรงมหรสพ เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัย การรักษา และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบเข้ารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกสังกัด

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด