คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กระบี่-คณะผู้ตรวจราชการฯติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายละเอียด)

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
กระบี่-คณะผู้ตรวจราชการฯติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายละเอียด)

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กระบี่-คณะผู้ตรวจราชการฯติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายละเอียด)

วันที่ 11 มีนาคม 2563 สหกรณ์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายประเสริฐ คีรีพิทักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายอนันต์ ทับอินทร์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์คลองท่อม เข้าร่วมคณะลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนแบบบูรณาการ และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6

กระบี่-คณะผู้ตรวจราชการฯติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายละเอียด)

นายมนัส กำเนิดมณี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ผัก ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แปลงนายเชาวลิต จันทร์ย่อง สมาชิกนิคมสหกรณ์คลองท่อม จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์คลองท่อม ที่ผ่านการรับรับรองมาตรฐาน GAP อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

Advertisement

Advertisement

กระบี่-คณะผู้ตรวจราชการฯติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายละเอียด)

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด