คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กระบี่-จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
กระบี่-จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

จังหวัดกระบี่ จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กระบี่-จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

วันที่ 10 มีนาคม 2563 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางฉายา บุญเสริม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563”

กระบี่-จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

โดยมีนายสุทยุต พูลสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกและมีคุณสมบัติ มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการและมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 แห่งๆ ละ 20 คน รวม 100 คน

Advertisement

Advertisement

กระบี่-จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)
ดังนี้ 1. สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด 2. สหกรณ์กองทุน สวนยางน้ำจานสามัคคี จำกัด 3. สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กระบี่ จำกัด 5. สหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จำกัด โดยมีนางสาวสาวดี รักษ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้

 

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด