คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กระบี่- ชาวกระบี่รู้ทัน ป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (ชมคลิป)

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
กระบี่- ชาวกระบี่รู้ทัน ป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (ชมคลิป)

ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (28 มกราคม 2563)​

2019 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (28 มกราคม 2563)​
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส
1.1 เชื้อไวรัสโคโรนา คืออะไร
ไวรัสโคโรนา เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสที่อยู่ในกลุ่มนี้
มีหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิด
อาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) หรือ โรคซาร์ (SARS) ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตที่ผ่านมา

 

กระบี่- ชาวกระบี่รู้ทัน ป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (ชมคลิป)

1.2 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คืออะไร
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อนี้ในคน

Advertisement

Advertisement

มาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019

2. การติดต่อและอาการ
2.1 คนสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนำสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ได้หรือไม่
คนสามารถติดเชื้อได้ นอกจากนี้ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัส น้ำมูก น้ าลาย ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจสงสัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

2.2 อาการป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนำ สายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอย่างไร
ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จะมีอาการไข้ ร่วมกับ อาการทางเดิน
หายใจ เช่น ไอจาม มีน้้ำมูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน หรือเมือง

Advertisement

Advertisement

ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ระบาด ภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย

ที่มา; กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://ddc.moph.go.th/

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด