คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กระบี่-ปธ.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ลงพื้นที่พร้อมคณะ (รายละเอียด)

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
กระบี่-ปธ.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ลงพื้นที่พร้อมคณะ (รายละเอียด)

กระบี่-ประธานคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

กระบี่-ปธ.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ลงพื้นที่พร้อมคณะ (รายละเอียด)

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสวภัทร คีรีพิทักษ์ ประธานคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดกระบี่ ชุดที่ 6 พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

กระบี่-ปธ.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ลงพื้นที่พร้อมคณะ (รายละเอียด)

ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ พร้อมทั้งแนะนำให้สหกรณ์ ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามคำสั่ง/คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

กระบี่-ปธ.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ลงพื้นที่พร้อมคณะ (รายละเอียด)

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด