คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กระบี่-รมช.มหาดไทยลงพื้นติดตามการเตรียมความพร้อมปลอดภัยทางทะเล(ชมคลิป)

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
กระบี่-รมช.มหาดไทยลงพื้นติดตามการเตรียมความพร้อมปลอดภัยทางทะเล(ชมคลิป)

กระบี่-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยกย่อง กระบี่ต้นแบบการรักษาความปลอดภัยทางทะเล พร้อมขอทุกฝ่ายร่วมป้องกันภัยทุกรูปแบบ

วันที่ 24 พ.ย.62 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในระหว่างพบปะและให้โอวาทกับหน่วยงานและอาสาสมัครด้านการช่วยเหลืออุบัติภัยทางทะเลจังหวัดกระบี่ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานกู้ภัยทางทะเล ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสาคร เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574592339301.jpg

โดย รมช.มท.กล่าวว่า ปัจจุบันสาธารณภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะสาธารณภัยมีความถี่ความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยอุบัติเหตุมีสถิติการเสียชีวิตในลำดับต้นของโลกและเอเชีย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยและวางกลไกการจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยอย่างยั่งยืน จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศและเป็นต้นแบบเรื่องของการจัดการด้านความปลอดภัยทางทะเล

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574592329404.jpg

การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆในการพร้อมรับมือสาธารณภัยพร้อมทราบว่ากระบี่มีการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านทรัพยากรการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นกรอบการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้ง ในสถานการณ์ปกติและการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งได้มีการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันอย่างต่อเนื่องจึงชื่นชมยกย่องเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอย่างแท้จริง

Advertisement

Advertisement

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งทางบกและทางทะเล เช่น เกาะพีพี เกาะลันตาเกาะห้อง สระมรกต เป็นต้น สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในอันดับต้นของประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่เปราะบางมีความเสี่ยงด้านสาธารณภัย เช่น ภัยสึนามิ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม อุบัติภัยทางทะเล และอุบัติเหตุทางถนน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574592323017.jpg

จึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในทุกมิติทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยด้วยความร่วมมือและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และนโยบายรัฐบาลในการช่วยประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574592326378.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด