คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กระบี่-ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการยกระดับสหกรณ์ฯ กลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
กระบี่-ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการยกระดับสหกรณ์ฯ กลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

กระบี่-ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการยกระดับสหกรณ์ฯ / กลุ่มเกษตรกร

กระบี่-ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการยกระดับสหกรณ์ฯ กลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

วันที่ 17 มีนาคม 63 สหกรณ์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวนันทพร กาญจนะหุต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นายศศิศ จิตต์แจ้ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวธันยวีร์ นิ่มมณี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการยกระดับสหกรณ์ ตามการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ เป็นแนวทางขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อย่างยั่งยืน” (บันได 7 ขั้น)

กระบี่-ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการยกระดับสหกรณ์ฯ กลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด) กระบี่-ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการยกระดับสหกรณ์ฯ กลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และสรุปประมวลผลองค์ความรู้ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพ โดย นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Advertisement

Advertisement

กระบี่-ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการยกระดับสหกรณ์ฯ กลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด