คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ต่อเนื่องวันที่สอง จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ต่อเนื่องวันที่สอง จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

จังหวัดกระบี่ จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ต่อเนื่อง วันที่ 9 และ 10 มี.ค.63

ต่อเนื่องวันที่สอง จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสุทยุต พูลสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดทำแผนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ต่อเนื่องวันที่สอง จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

“โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563” โดยมีนางสาวสาวดี รักษ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 เป็นวิทยากรกระบวนการให้คำแนะนำในการถ่ายทอดการจัดทำแผนฯ ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ต่อเนื่องวันที่สอง จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด