คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รมช.มหาดไทยจับมือรมต.การค้าภายในมาเลย์เปิดมหกรรมสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
รมช.มหาดไทยจับมือรมต.การค้าภายในมาเลย์เปิดมหกรรมสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

นราธิวาส-รมช.มหาดไทยจับมือรมต.การค้าภายในมาเลย์เปิดมหกรรมสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ‘Date in South’ ขยายตลาดสู่อาเซียน ต่อยอด กว่า 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ คาดเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่สนามกีฬามหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดมหกรรมแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Digttal Business and Trade Echibition in Southern Thailand : Date in South) โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นายบูรฮันร์ สะเม็าะ ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แฃะจากมาเลเซียเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 5,000 คน ซึ่งมหกรรมแสดงสินค้าจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันนี้ ดาโต๊ะซรี ไซฟุดดีน นาซูตีออน บินอิสมาอีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในและกิจการผู้บริโภคของประเทศมาเลเซียได้เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

Advertisement

Advertisement

รมช.มหาดไทยจับมือรมต.การค้าภายในมาเลย์เปิดมหกรรมสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รมช.มหาดไทยจับมือรมต.การค้าภายในมาเลย์เปิดมหกรรมสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทางด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ประเด็นการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ โดยไทยและมาเลเซียมีมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศต่อกันแต่ละปีเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาท อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นเหมือนบ้านพี่เมืองน้อง พึ่งพาอาศัยกันมาอย่างยาวนาน มีความคล้ายคลึงกันทั้งการนับถือศาสนา ชาติพันธุ์ ความคิดความเชื่อ ความนิยมชมชอบอุปโภค บริโภคสินค้าและบริการที่สอดคล้องตรงกันดังจะเห็นได้จากสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานฮาลาลเป็นที่ต้องการของตลาดทั้ง 2 ประเทศ มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีบนพื้นฐานการสานสัมพันธ์ที่ดีงามของผู้นำทั้ง 2 ประเทศ

Advertisement

Advertisement

รมช.มหาดไทยจับมือรมต.การค้าภายในมาเลย์เปิดมหกรรมสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รมช.มหาดไทยจับมือรมต.การค้าภายในมาเลย์เปิดมหกรรมสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำหรับมหกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง ศอ.บต.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคเอกชน โดยสมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาส จัดแสดงสินค้านานาชนิดจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย กว่ารวม 200 บูธ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ สร้างเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมใหม่และขยายตลาดในการจำหน่ายสินค้าและบริการให้ก้าวสู่อินเตอร์ ที่สำคัญทาง ศอ.บต.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยพร้อมให้การสนับสนุนเศรษฐกิจของภาคเอกชนให้กระเตื้องขึ้น ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ซบเซาลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคาดว่ามหกรรมแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจการค้าชายแดนใต้ระหว่าง 2 ประเทศในห้วง 3 วันนี้ จะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณกว่า 20 ล้านบาท

Advertisement

Advertisement

รมช.มหาดไทยจับมือรมต.การค้าภายในมาเลย์เปิดมหกรรมสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รมช.มหาดไทยจับมือรมต.การค้าภายในมาเลย์เปิดมหกรรมสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รมช.มหาดไทยจับมือรมต.การค้าภายในมาเลย์เปิดมหกรรมสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด