คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก”แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก”แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่

พังงา-จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก”แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่

จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก”แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่

อากาศร้อนมากๆ ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นว่าร้อนๆๆ ทำให้นึกถึงผลไม้สุตฮิตที่สามารถดับความร้อน แก้กระหายได้ดีก็คือ “แตงโม” ครั้นจะหาซื้อในตลาดทั่วไปก็ไม่แนใจในความปลอดภัย แต่มีที่เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันปลูกแตงโมปลอดสารพิษ ในทุ่งนาหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่บ้านออก ม.6 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา และได้มีการทดลองปลูกแตงโมโดยไส่บล็อกรูปหัวใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก”แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่
DCIM101MEDIADJI_0727.JPG

จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก”แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่

นายประดิษฐ์ วิจิตรนวี หรือบังอุบ กล่าวว่า หลังจากฤดูการทำนาเสร็จสิ้น เกษตรกรในพื้นที่ก็จะปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกแตงโม ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในช่วงหน้าร้อน ซึ่งได้รวมกลุ่มกันปลูก 11 รายในพื้นที่12ไร่ พันธุ์ที่ปลูกได้แก่ กินรี และไฮร็อด เน้นปลูกแบบปลอดภัย ไม่มีการใช้สารเคมี นอกจากนี้ยังได้มีการทดลองปลูกแต่งโมโดยไส่ในบล็อกรูปหัวใจ จำนวน 5 บล็อก เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำภอเกาะยาว โดยได้รับคำแนะนำ และสนับสนุนบล็อกรูปหัวใจจากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โดยวิธีการทำไม่ยุ่งยากอะไรมาก หลังจากดอกบานประมาณ7-8 วัน จะเห็นผลแตงโม ให้คัดเลือกผลแตงโมที่เรียวยาวได้รูปขนาดประมาณ 6 นิ้ว ไว้ผลเดียว ที่เหลือเด็ดทิ้งหมด จากนั้นเอาบล็อกรูปหัวใจ ขนาด 10 นิ้ว มาสวมผลแตงโมไว้ จากนั้นก็รดน้ำตามปกติ เฝ้าระวังอย่าให้โดนแดดจัดเพราะผิวแตงโมจะเสีย ต้องหาหญ้า ฟาง หรือวัสดุมาคลุม ภายใน 45-50 วัน ก็จะได้แตงโมรูปหัวใจจัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก”แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่ จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก”แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่

Advertisement

Advertisement

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชในฤดูแล้งเพื่อเพิ่มรายได้ในกาวะที่ราคาพืชเศรษฐกิจหลักมีความผันผวนในด้านราคา โตยการส่งเสริมการปลูกแตงโมหลังการทำนา พื้นที่ 40 ไร่ จะได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งในปีนี้พื้นที่ปลูกแตงโมลดลงเนื่องจากปัญหาน้ำไม่เพียงพอ โดยเนั้นย้ำให้เกษตรกรปลูกโดยไมใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ผู้ผลิตปลอดภัย ผู้บริโภคก็ปลอดภัย อีกทั้งอำเภอเกาะยาวเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นจำนวนมาก การปลูกแตงโมโดยใส่บล็อกรูปหัวใจก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมสนใจอยู่ตลอด จึงขอเชิญชวนให้บรึโภคแตงโมกันให้มากๆ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีราคาถูก แต่มีประโยชน์สำหรับร่างกายเป็นอย่างมากจัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก”แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่ จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก”แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่ จัดว่าเด็ด เกษตรกรปลูก”แตงโมรูปหัวใจ”ในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนเกาะยาวใหญ่

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด