คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวทับปุดสุดเซ็ง สภาเทศบาลมีมติล้มโครงการสร้างสระว่ายน้ำ ด้านนายกสะอื้นทั้งน้ำตาชี้แจงชาวบ้าน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ชาวทับปุดสุดเซ็ง สภาเทศบาลมีมติล้มโครงการสร้างสระว่ายน้ำ ด้านนายกสะอื้นทั้งน้ำตาชี้แจงชาวบ้าน

พังงา-ชาวทับปุดสุดเซ็ง สภาเทศบาลลงมติล้มโครงการสร้างสระว่ายน้ำ ด้านนายกสะอื้นทั้งน้ำตาหลังถูกคว่ำโครงการในสภา

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Image46-5.jpg

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลทับปุด พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอทับปุด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับปุด ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมประชุมประชาคม เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารเพื่อจัดทำเทศบัญญัติที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยประชาคมได้เห็นชอบให้บังคับใช้กับอาคารก่อสร้างใหม่ ส่วนอาคารเดิมจะหาทางออกร่วมกับทางเทศบาล https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_9555-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Image43-6.jpg

จากนั้นชาวบ้านได้สอบถามถึงเรื่องโครงการสร้างสระว่ายน้ำของเทศบาล ที่ประชาคมให้ความเห็นชอบมานานแล้ว ว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ทางนายกถึงชี้แจงด้วยเสียงที่สะอื้นว่า โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมูลค่ากว่า 8,500,000 บาท ที่จะใช้เงินสะสมจัดสร้าง ทางฝ่ายบริหารได้มีการเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลทับปุด เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา แต่สภาได้มีมติเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบด้วยคะแนน 8-2 เสียงและงดออกเสียง 2 เสียง โดยให้เหตุผลว่างบประมาณสูงเกินไปและไม่มีแผนการจัดการดูแล กลัวว่าจะทิ้งร้างไม่เกิดประโยชน์ ทำให้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องพับโครงการไปก่อน เมื่อได้ยินคำชี้แจงแล้ว ทางผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ได้เกิดความไม่พอใจที่สมาชิกสภาเทศบาลโหวตล้มโครงการนี้ และถามเหตุผลไปที่ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเสียงข้างน้อยที่เข้ามาร่วมประชุม ส่วนสมาชิกสภาที่โหวตล้มโครงการ 8 คน ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  โดยที่ประชุมได้พุดคุยและอภิปรายกันอย่างหลากหลายก่อนมีมติให้ทางเทศบาลขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ใหม่โดยเร็ว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Image45-6.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Image44-7.jpg

ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กนักเรียนหรือคนที่ต้องการว่ายน้ำจะต้องไปว่ายน้ำที่เขต อ.อ่าวลึกและ อ.เมืองพังงา หากมีสระว่ายน้ำเกิดขึ้นในพื้นที่ จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจะได้มีการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน จะดำน้ำได้ว่ายน้ำเป็น คิดว่าหากมีสระว่ายน้ำจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก จึงอยากวิงวอนให้สมาชิกสภาที่ไม่เห็นด้วย ปรับเปลี่ยนความคิด อยากให้มองผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นอันดับหนึ่ง และขอให้คิดใหม่ทำใหม่ มิฉะนั้นสมัยหน้าจะไม่เลือกอีกเลย https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Image42-4.jpg

ขณะที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า โครงการสระว่ายน้ำนี้ ได้ไปดูแบบที่มีมาตรฐานและทันสมัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตมาแล้ว ส่วนราคาที่เสนอต่อสภาไว้ 8.5 ล้านบาทนั้น หากผ่านสภาแล้วยังจะต้องมีการกำหนดราคากลางอีกครั้งหนึ่ง และได้เตรียมแผนการบริหารจัดการสระว่ายน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งล่าสุดนั้นจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Image47-6.jpg

ด้านนายกฤษณกร ยมนา รองนายกเทศมนตรีตำบลทับปุด เปิดเผยว่า สระว่ายน้ำมีมูลค่าการก่อสร้าง ประมาณ 8 ล้านกว่าบาท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วงบพัฒนาของทางเทศบาลนั้น มีไม่เพียงพอที่จะสร้างได้ แต่ด้วยขณะนี้ มีคำสั่งมาจากมหาดไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ใช้เงินสะสมได้ จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะนำเงินสะสมมาสร้างสระว่ายน้ำได้ หากเลยโอกาสนี้ไปแล้ว ก็มองไม่เห็นว่าจะใช้เงินที่ไหนมาสร้างได้ เพราะลำพังแค่งบพัฒนาของเทศบาลนั้นไม่เพียงพอ หากโครงการนี้ไม่สามารถไปต่อได้ นับว่าเสียดายโอกาสแทนชาวบ้านและลูกหลานชาวทับปุด ที่ไม่ใช่เฉพาะคนในเทศบาลเท่านั้น เพราะโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับคนอำเภอทับปุดทั้งหมดอีกด้วย https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Image48-8.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด