คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวสวนยางพังงาเฮลั่น ราคายางแผ่นดิบสูงสุดในประเทศไทย หลังเข้าร่วมการปรับปรุงคุณภาพการผลิต

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ชาวสวนยางพังงาเฮลั่น ราคายางแผ่นดิบสูงสุดในประเทศไทย หลังเข้าร่วมการปรับปรุงคุณภาพการผลิต

พังงา-ชาวสวนยางพังงาเฮลั่น ราคายางแผ่นดิบสูงสุดในประเทศไทย หลังเข้าร่วมการปรับปรุงคุณภาพการผลิต

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7449-1.jpg

ที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ ร่วมกับนายชำนาญ ธนะภพ ผอ.สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช นายพร้อม รัตนกิจ ผอ.กยท.พังงา ร่วมเปิดตลาดเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางโคกกลอย ตามโครงการพัฒนาตลาดกลางยางพารา การยางแห่งประเทศไทย โดยมี นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายสืบศักดิ์ จินดาพล ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราโคกกลอย ผู้แทนเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าการประมูลยางพาราแผ่นดิบนัดแรกในวันนี้จำนวนกว่า20 ตัน  ได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 41.59 บาท นับเป็นราคาที่สูงที่สุดในประเทศไทย https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7480-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7458.jpg

Advertisement

Advertisement

นายชำนาญ ธนะภพ  กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการพัฒนาตลาดกลางยางพารา การยางแห่งประเทศไทย ผ่านกิจกรรมจัดตั้งและขยายตลาดเครือข่ายยางพารา โดยมีเป้าหมายให้ดูแลตลาดเครือข่ายเดิมจำนวน 3 เครือข่าย และขยายตลาดเครือข่ายใหม่จำนวน 1 เครือข่าย ในปีงบประมาณ 2563 ตลาดเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย เป็นการขยายตลาดเครือข่ายตามเป้าหมายของการยางแห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งและขยายตลาดเครือข่าย มีทำให้สถาบันเกษตรกรที่เป็นสมาชิกผู้ขายยาง ของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสนำยางมาขายผ่านระบบตลาดกลางยางพารา โดยผู้ขายจะได้รับราคาประมูลเสมือนหนึ่งเป็นการนำยางไปขายที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ผู้ขายไม่ต้องขนส่งยางไปยังสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงทำให้ประหยัดค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้มาก และยังเป็นการยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพารา การยางแห่งประเทศไทย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7477.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7470.jpg

นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีสำหรับราคาประมูลในครั้งนี้ที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นเพราะก่อนหน้านี้ทางสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้ามาร่วมปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรเครือข่าย จนทำให้สามารถผลิตยางแผ่นดิบที่มีคุณภาพ ทั้งยังลดต้นทุนการผลิต  จึงอยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา หันกลับมาผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพ เข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่าย เพื่อจะขายได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวต่อไป https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7465-1.jpg

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด