คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน

พังงา-ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน

ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน

วันที่11 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางวันดี ปิยนามวาณิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา นำจิตอาสาแกนนำสตรีจาก 8 อำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา กว่า100 คนร่วมโครงการ อบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”โดยมีการโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างทีมวิทยากรสตรีจิตอาสา ไปสอนการทำหน้ากากไว้ใช้เองในหมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดพังงา และมอบวัสดุ อุปกรณ์ การตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทนแต่ละอำเภอ และก่อนเข้าห้องประชุมมีการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและใช้เจลล้างมือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มทุกคนไม่เว้นทั้งผู้ว่าฯ นายกเหล่ากาชาด หรือนายก อบจ.พังงาผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน

Advertisement

Advertisement

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนชุมชนสร้างความรู้ ความเข้าใจและตรียมกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายสตรี กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป และจิตอาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานผลิตหน้ากากอนามัย ร่วมกับ กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข และทุกภาคส่วน ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดอบรม สร้างทีมวิทยากร และสตรีจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้สามารถจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตนเองได้ และเผยแพร่ความรู้ให้กับระดับครัวเรือน เพื่อจะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน ผู้ว่าพังงาโชว์หน้ากากอนามัยขนาดยักษ์ รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด