คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ

พังงา-ผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ

ผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ

ที่โรงแรม เดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา จากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ค่าเงินแข็งตัวและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงกรณีเกิดอุบัติภัยทั้งทางบกและทางทะเลบ่อยครั้ง เพื่อสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการให้มีความรู้ ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยคือหัวใจของการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา การเที่ยวแบบถูกสุขอนามัย สู่การท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาจำนวน  100 คน เข้าร่วมและมีวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดพังงา สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา ร่วมบรรยายถึงหลักวิธีปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ในด้านต่างๆให้กับผู้ประกอบการผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ ผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ

Advertisement

Advertisement

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในต่างประเทศอยู่ในขณะนี้ ต่อมาได้มีการแพร่ระบาดทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต รวมถึงในประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยจังหวัดพังงาได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่พบว่ามีการแพร่ระระบาดแล้ว รวมถึงจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและตรวจสอบโรคปอดอักเสบจังหวัดพังงา พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้ทำการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม ป้องกัน ดูแล ออกตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ตามสถานที่สาธารณะ สถานีรถโดยสาร ท่าเรือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมถึงให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการนำเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม ที่ต้องใกล้ชิดกับคนหมู่มากในวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ  และวันนี้ต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวทำให้สูญเสียรายได้ในประเทศเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องให้ผู้ประกอบการประคับประคองให้พ้นวิกฤตินี้ไปก่อน จากนั้นจะได้รวบรวมข้อมูลความต้องการนำเสนอแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเสนอไปยังรัฐบาลอีกครั้งผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ ผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ

Advertisement

Advertisement

และขอยืนยันว่า ขณะนี้ในจังหวัดพังงายังไม่มีการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อและไม่มีการกักตัวผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศแต่อย่างใด และอย่าหลงเชื่อข่าวลือและข่าวปลอมต่างๆที่มีการแชร์ตามโลกโซเชียลมีเดีย โดยให้ฟังข่าวจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ในตอนนี้ได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์หากพบว่ามีผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเตรียมสถานที่กักกัน เช่น ห้องแยกในการเฝ้าดูอาการ อีกทั้งความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ไว้รองรับแล้ว ซึ่งอยากให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป แต่ไม่ประมาทป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรือไปในสถานที่ที่มีคนมาก หมั่นล้างมือให้สะอาด ทานอาหารที่ปรุงสุขด้วยความร้อน ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หากพบว่าตนเองมีไข้ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ ผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ ผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ ผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ ผู้ว่าฯพังงา ยืนยัน ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากพบมีการติดเชื้อ

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด