คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พัทลุง ตั้งด่านตรวจไข้ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
พัทลุง ตั้งด่านตรวจไข้ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองพัทลุง ออกมาตรเข้มข้น ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

เมื้อชวงเช้าของ วันนี้ (13มีนาคม2563) นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง มอบหมายให้ นายทวี ปิยภาณีกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง และเจ้าพนักงานเทศกิจเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ ออกมาตรเข้มข้น ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญ ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อเป็นควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

พัทลุง ตั้งด่านตรวจไข้ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 พัทลุง ตั้งด่านตรวจไข้ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
เทศบาลเมืองพัทลุง โดยนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงจึงกำหนดจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาเทศบาลเมืองพัทลุงและให้ความรู้การป้องกันโรค ตามมาตรสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาเขตเทศบาลเมืองพัทลุงจำนวน 3 จุด ดังนี้

Advertisement

Advertisement

1. ถนนราเมศวรหน้าสวนกาญจนาภิเษก
2. ถนนไชยบุรี บริเวณร้านครัวสระแก้ว
3. ถนนไชยบุรี บริเวณแยกศาลาโพธิ์ฉลอง

พัทลุง ตั้งด่านตรวจไข้ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 พัทลุง ตั้งด่านตรวจไข้ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019ศบา
จะดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (ที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เวลา 08.00 -16.00 น โดยจะให้บริการคัดกรองไข้ บริการเจลล้างมือแอลกอฮอร์และให้ความรู้ด้วยแผ่นพับความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อมโยงกิจกรรม ” อสม. เคาะประตูบ้าน” ให้ความรู้ คำแนะนำประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แก่ประชาชนในชุมชน
การดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการเข้มข้นเพื่อให้ประชาชนเทศบาลเมืองพัทลุง และผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงมีความเชื่อมั่นและเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เขตเทศบาลเมืองพัทลุง

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด