คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พัทลุง-สร้างประติมากรรมโลมาอิรวดีแทนของเก่าที่สร้างผิดเพี้ยนและทรุดโทรม

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
พัทลุง-สร้างประติมากรรมโลมาอิรวดีแทนของเก่าที่สร้างผิดเพี้ยนและทรุดโทรม

พัทลุงทุ่ม 4 ล้านบาทเศษ

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า วันนี้ ที่ 22 เวลาประมาณ 13.00 น. ที่บริเวณลานประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ ใกล้สี่แยกเอเชีย อ.เมืองพัทลุง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ออกแบบและควบคุมในการก่อสร้างประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ แทนของเดิม โดยใช้งบประมาณในการสร้างประติมากรรมดังกล่าว รวมทั้งการจัดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบๆประติมากรรมเป็นเงิน 4,090,000 บาท

พัทลุง-สร้างประติมากรรมโลมาอิรวดีแทนของเก่าที่สร้างผิดเพี้ยนและทรุดโทรม   พัทลุง-สร้างประติมากรรมโลมาอิรวดีแทนของเก่าที่สร้างผิดเพี้ยนและทรุดโทรม

สำหรับการก่อสร้างประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ ของใหม่โดยการทุบทิ้งประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ของเดิมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา จังหวัดพัทลุง โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าสามัคคีขึ้น เพื่อนำเงินรายได้ไปชดเชยค่าอวนให้กับกลุ่มชาวประมงริมทะเลสาบลำปำ (ทะเลสาบสงขลา ตอนใน) เพื่อมิให้ชาวประมงนำอวนลงจับปลาจนทำให้โลมาอิรวดีติดอวนชาวประมงจนเสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทอดผ้าป่าฯในครั้งนั้นได้รับเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,200,000 บาท และได้นำไปชดเชยค่าอวนชาวประมงเป็นเงินประมาณ 800,000 บาท

Advertisement

Advertisement

ต่อมาทางจังหวัดพัทลุง โดยรอง ผวจ.พัทลุงคนหนึ่ง ร่วมกับนายสิทธิสาร ศรีชุมพวง ประมงจังหวัดพัทลุง ในสมัยนั้น ได้นำเงินที่เหลือไปลงทุนทำเพลงชุด “ พัทลุง เมืองงาม “ ซึ่งแต่งโดย อ.จงรัก จันทร์คณา และขับร้องโดยนายธานินทร์ อินทรเทพ เพื่อนำเงินรายได้มาสร้างประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ ณ บริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้เห็นคุณค่าของ “ โลมาอิรวดี “ และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป โดยใช้เงินดำเนินการไปเป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท ส่วนเงินที่เหลือนำไปจัดตั้งเป็นมูลนิธิโลมาอิรวดี โดยมีสำนักงานจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ดูแลมูลนิธิดังกล่าว

Advertisement

Advertisement

พัทลุง-สร้างประติมากรรมโลมาอิรวดีแทนของเก่าที่สร้างผิดเพี้ยนและทรุดโทรม พัทลุง-สร้างประติมากรรมโลมาอิรวดีแทนของเก่าที่สร้างผิดเพี้ยนและทรุดโทรม

อย่างไรก็ตามประติมากรรมดังกล่าวได้ถูกชาวพัทลุงและสื่อมวลชน มองว่ารูปร่างและลักษณะไม่เหมือนโลมาอิรวดี และประติมากรรมดังกล่าวทรุดโทรม นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯจึงได้มีมติให้ทุบทำลายของเก่าทิ้งไป รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ดำเนินการว่าจ้างการออกแบบ การก่อสร้าง และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบๆประติมากรรม โดยใช้เงินดำเนินการทั้งสิ้น4,090,000 บาท จนเสร็จสิ้น และได้เปิดประติมากรรม “ โลมาอิวดี “ ในวันนี้ดังกล่าว และทางจังหวัดฯได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองพัทลุงเป็นผู้ดูแลต่อไป

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด