คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เส้นทางเศรษฐกิจของชาวบ้านปกคลุมไปด้วยผักวัชพืช ส่งผลต่อ การหากิน

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เส้นทางเศรษฐกิจของชาวบ้านปกคลุมไปด้วยผักวัชพืช ส่งผลต่อ การหากิน

เส้นทางเศรษฐกิจของชาวบ้านปกคลุมไปด้วยผักวัชพืช ส่งผลต่อ การหากิน

ในการแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของ 2 ชุมชนในพื้นที่ริมทะเลน้อย ในเขตห้ามล่าสัตว์ทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.พัทลุง เนื่องจากในขณะที่พื้นที่ทะเลน้อยมีสภาพตื้นเขิน มีผักตบชวา วัชพืชต่างๆ ปกคลุมจนหนาแน่น ทำให้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ได้รับความเสียหาย จนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชนจากการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพด้านการประมงของประชาชนทั้ง 2 ตำบล ในพื้นที่ทะเลน้อยเป็นอย่างมาก ในขณะที่สภาพภูมิทัศน์โดยทั่วไปของพื้นที่ริมทะเลน้อยได้รับความความเสียหายเช่นกัน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00006-7.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00027-6.jpg

สำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ทางจังหวัดพัทลุงได้ระดมเครื่องจักรกล กำลังคน เข้ากำจัดผักตบชวา วัชพืช ในปี 2560 – 2561 ไม่ต่ำกว่าปีละ 15 ล้านบาท แต่ก็มาสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้จนทำให้ผักตบชวา วัชพืช ขยายตัวเข้ามาในบริเวณริมพื้นที่ที่เป็นที่เจริญงอกงามของบัวแดง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน ในที่ประชุมประธานสภาองค์กรชุมชนทั้ง 2 ตำบล จึงได้ทำหนังสือถึง ผวจ.พัทลุง ในการจัดซื้อเรือแพแมคโฮ  เรือติดตั้งเครื่องบดปั่นผักตบชวา วัชพืช และเรือบรรทุกผักตบชวา วัชพืชที่บดปั่นแล้วขึ้นสุ่ฝั่ง เพื่อนำผักตบชวา วัชพืช ที่บดปั่นแล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตรต่อไป โดยไม่ต้องนำมาขึ้นฝั่งบริเวณริมทะเลน้อยจนทำให้สภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวเสียหายเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งการจัดซื้อแพแมคโฮ เรือติดตั้งเครื่องบดปั่นผักตบชวา วัชพืช และเรือบรรทุกในครั้งนี้มีราคาชุดละไม่เกิน 15 ล้านบาท และสามารถกำจัดผักตบชวา วัชพืช ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่สูญเงินเปล่าเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา.

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00017-4.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00025-4.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด