คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลฉลอง

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลฉลอง

ภูเก็ต-รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วย  เครื่องจักรกล และเครื่องมือทำความสะอาดลงพื้นที่ ตำบลกะรนและตำบลฉลอง ไปช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนสายต่างๆ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น.  นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย และนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วย  เครื่องจักรกล และเครื่องมือทำความสะอาดลงพื้นที่ ตำบลกะรนและตำบลฉลอง ไปช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนสายต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2562  ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎร ได้รับความเสียหาย เนื่องจากมีน้ำไหลจากเทือกเขานาคเกิดและพัดพาดินโคลนไหลเข้าบ้านเรือนและมีน้ำท่วมขังเส้นทางจราจรสายหลัก

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7344-1.jpg โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลกะรน และตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  การดำเนินการในวันนี้ มีการระดมกำลังพลเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง และประชาชนจิตอาสา 904 วปร. รวมทั้งทรัพยากร ยานพาหนะ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่  เก็บขยะสิ่งปฏิกูล และขนย้ายสิ่งของของราษฎรผู้ประสบภัยกลับเข้าบ้านเรือน รวมทั้งสูบน้ำท่วมขังในสถานประกอบการ ทั้งนี้ จะดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 16.00 น. และหากกำลังพลและทรัพยากรไม่เพียงพอ ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและภาคเอกชนเพิ่มเติม https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7346.jpg ล่าสุดจังหวัดภูเก็ตประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในอำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับสถานการณ์โดยภาพรวมขณะนี้น้ำท่วมขังลดลงแล้วในทุกพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 24.00 น. และสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จากการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม พบว่า พื้นที่เทศบาลตำบลกะรน มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎร ได้รับความเสียหาย 121 ครัวเรือน (หมู่ที่ 1 บ้านกะรน และหมู่ที่ 3 บ้านบางลา) 

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7351.jpg พื้นที่เทศบาลตำบลฉลอง มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎร ได้รับความเสียหาย 300 ครัวเรือน (หมู่ที่ 1บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านบนสวน หมู่ที่ 3 บ้านป่าหล่าย หมู่ที่ 4บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 5บ้านนากก หมู่ที่ 6 บ้านฉลอง หมู่ที่ 7บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกทราย หมู่ที่ 9 บ้านโคกโตนด และหมู่ที่ 10 บ้านยอดเสน่ห์) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 2 แห่ง ได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยแล้ว พร้อมกันนี้จังหวัดภูเก็ต กำหนดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และให้มีการบูรณาการการฝึกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7347.jpg

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด