คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กสทช.สร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน 15 จังหวัดภาคใต้

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
กสทช.สร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน 15 จังหวัดภาคใต้

กสทช.สร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน 15 จังหวัดภาคใต้

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/73124910_1469930846501781_1412181703576780800_n.jpg

ระนอง- 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเรืองราษฎร์รังสรรค์ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยมีพันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล รักษาการผู้อำนวยการสำนัก รท. เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บริบทกิจการโทรคมนาคมไทยและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้แก่ผู้นำเครือข่ายระดับจังหวัด/ระดับอำเภอรวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนจำนวน 15 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนกว่า 300 คน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/73515604_1469930909835108_2687420432209936384_n.jpg

สำหรับการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/74703565_1469930756501790_8776196478835097600_n.jpg

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากทุกอำเภอในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนองจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด