คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ขนส่งจังหวัดระนอง จัดอบรมเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ขนส่งจังหวัดระนอง จัดอบรมเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน

ขนส่งจังหวัดระนอง จัดอบรมเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน

ขนส่งจังหวัดระนอง จัดอบรมเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน

ระนอง-ที่ โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง ร่วมกับโรงเรียนบ้านหินช้าง จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีวินัย มีจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎจราจร อันเป็นแนวทางนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายนายมานพ คล้ายบัณดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด

ขนส่งจังหวัดระนอง จัดอบรมเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน

นายนายมานพ คล้ายบัณดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดระนอง กล่าวว่า โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จัดขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการวางรากฐานด้านความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา

Advertisement

Advertisement

ขนส่งจังหวัดระนอง จัดอบรมเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน

โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎจราจร ปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจร มีฝึกทักษะการขับขี่รถจักรยานอย่างถูกต้องตามกฎจราจร ซึ่งจะส่งผลให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรในอนาคต อันเป็นแนวทางนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด