คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

คณะลูกเสือจังหวัดระนอง จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
คณะลูกเสือจังหวัดระนอง จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

คณะลูกเสือจังหวัดระนอง จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/74905585_1496778390483693_1207428058387054592_n.jpg

 

ระนอง- (25 พ.ย. 62) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78112429_1496778337150365_689032343347789824_n.jpg
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในพิธีฯ มีการวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายราชสดุดี และเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/77091685_1496779290483603_5926747348821606400_n.jpg

ทั้งนี้ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฝึกอบรมให้ประชาชนมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีความพร้อมทั้งสติปัญญา ความร่วมมือรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมจะรับภารกิจพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง จึงได้พระราชทานมรดกชิ้นเอก คือ การลูกเสือไทย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/77412708_1496779393816926_3829375502330626048_n.jpg

อีกทั้ง ยังประกอบพระราชกรณียกิจมากมายตลอดรัชสมัยของพระองค์ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างให้กับประชาชนชาวไทยอย่างมากมายมหาศาล ปวงชนชาวไทยจึงรวมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาธีรราชเจ้า” อันหมายถึงมหาราชผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ เพื่อเป็นการยกย่องและเทิดพระเกียรติคุณแด่พระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78057947_1496778857150313_3962548316327116800_n.jpg

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด