คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ครูระนองกว่าพันคนร่วมงานวันครู

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ครูระนองกว่าพันคนร่วมงานวันครู

ครูระนองกว่าพันคนร่วมงานวันครู

ครูระนองกว่าพันคนร่วมงานวันครู

ระนอง-(16 ม.ค.63) ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 64 ของจังหวัดระนอง ประจำปี 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”และทำการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น โดยมี นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระนองเข้าร่วม ซึ่งสำหรับการจัดงานวันครูในครั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

ครูระนองกว่าพันคนร่วมงานวันครู

ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับประชาชน และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งในปีนี้มีครูเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

Advertisement

Advertisement

ครูระนองกว่าพันคนร่วมงานวันครู

กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์บูชาบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูผู้มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ครูผู้เสียสละเพื่อสังคมและครูแสนดี

ครูระนองกว่าพันคนร่วมงานวันครู

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด