คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ

จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/80052243_1520349101459955_4312045550552743936_o.jpg

วันนี้( 16 ธ.ค.62) ที่ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมืองจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของ จังหวัดระนอง ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา จำนวน 80 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ เข้ารับประทานทุนเบื้องหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/80466052_1520349224793276_5029085848084152320_o.jpg

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เชิญพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี ที่ประทานให้แก่ผู้ปกครองทุกคน โดยได้ทรงแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม และขอให้ผู้รับทุนการศึกษานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79191057_1520349171459948_1960936244623966208_o.jpg

การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษานี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพ ช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และทรงขอให้กำลังใจผู้ปกครองให้มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/80096676_1520349601459905_227509210852622336_o.jpg

ในโอกาสนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน ห้างร้าน ทั้งส่วนราชการ และเอกชน ร่วมทั้งบุคคลทั่วไป ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด