คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวบ้านจวกหน่วยงานมัวสร้างภาพปีใหม่ระนองสอบตก ตาย 6 ราย บาดเจ็บ 81 คน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ชาวบ้านจวกหน่วยงานมัวสร้างภาพปีใหม่ระนองสอบตก ตาย 6 ราย บาดเจ็บ 81 คน

ชาวบ้านจวกหน่วยงานมัวสร้างภาพปีใหม่ระนองสอบตก ตาย 6 ราย บาดเจ็บ 81 คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/80995575_1532250860269779_8389748034644213760_o.jpg

ระนอง- (3ม.ค.63) ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมฯ โดยจังหวัดระนองได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 รวม 7 วัน มีอุบัติเหตุสะสม 87 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ผู้บาดเจ็บ 81 คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/80370920_1533655293462669_1949230268309045248_o-1.jpg

นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง กล่าวว่าตามที่จังหวัดระนองได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยช่วงปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 รวม 7 วัน สรุปเกิดอุบัติเหตุรวม 87 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ผู้บาดเจ็บ 81 คน สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ รองลงมา คือ ขับเร็ว และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/899862-1.jpg

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองได้ทำการสืบสวนหาข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึกถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุพร้อมนำข้อมูลทั้งหมดมาดำเนินการถอดบทเรียน โดยมีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มาร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุถึงการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตทั้งหมด นำมาซึ่งความสูญเสีย ไปปรับปรุงพร้อมหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 63 ที่จะมาถึง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/899794-2.jpg

นายสุชีพ  พัฒน์ทอง  ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคม จ.ระนอง กล่าวว่า จากความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเฝ้าระวังเทศกาลปีใหม่จังหวัดระนองที่มีผู้เสียชีวิตถึง 6 คนมากที่สุดที่เคยมีมา  ทำให้หลายคนมองว่าสาเหตุสำคัญคือการไม่ดำเนินมาตรการต่างๆอย่างจริงจัง เน้นการสร้างภาพ ถ่ายรูป รายงานผลงาน แต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับชาวบ้านอย่างแท้จริง ที่พูดเช่นนี้เพราะเหตุที่เสียชีวิตทั้ง 6 ราย เป็นชาวบ้านในพื้นที่ จ.ระนองทั้งหมดไม่มีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นแม้แต่คนเดียว ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มาไกลทุกคนต่างตระหนักเพราะได้เรียนรู้มาอย่างดี แต่คนในพื้นที่ที่มีหน่วยงานต่างๆคอยดูแลปรากฏว่าผู้คนไม่ตกผลึกเลยแม้แต่น้อย คนที่ประสบอุบัติเหตุมาจากเมาไม่ขับ  แสดงว่าการรณรงค์ล้มเหลว  ขับขี่มอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีเอกสารต่อภาษี ไม่มี พ.ร.บ. ทั้งหมดสาดงให้เห็นว่าเป็นข้อบกพร่องของหน่วยงานในการบังคับใช้กฏหมาย  ส่วนจุดตรวจต่างๆ นั้นเพียงแต่มีเจ้าหน้าที่นั่งเฝ้าเวร ไม่ได้มีบทบาทออกมาบนท้องถนนแต่ประการใด รอให้เกิดเหตุแล้วจึงเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นอีกจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  ส่วนหน่วยงานที่จัดงานในโรงแรม ถ่ายภาพรายงานนายว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วในแต่ละมาตรการก็ควรที่เปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด