คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวสวนทุเรียนระนอง หวั่นอากาศแปรปรวน กระทบผลผลิตทุเรียน

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ชาวสวนทุเรียนระนอง หวั่นอากาศแปรปรวน กระทบผลผลิตทุเรียน

ชาวสวนทุเรียนระนอง หวั่นอากาศแปรปรวน กระทบผลผลิตทุเรียน

ชาวสวนทุเรียนระนอง หวั่นอากาศแปรปรวน กระทบผลผลิตทุเรียน

ระนอง-นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายวสันต์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไม้ผล ทุเรียน ณ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พบว่าปี 2563

ชาวสวนทุเรียนระนอง หวั่นอากาศแปรปรวน กระทบผลผลิตทุเรียน

สถานการณ์การผลิตค่อนข้างแปรปรวน เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศ ทำให้ผลผลิตมีหลายรุ่น

ชาวสวนทุเรียนระนอง หวั่นอากาศแปรปรวน กระทบผลผลิตทุเรียน

ผลผลิตในฤดูปกติจะเริ่มออกสู่ตลาดประมาณเดือน พฤษภาคม เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือน สิงหาคม และคาดว่าออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือน กรกฎาคม ซึ่งจังหวัดระนอง มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 39,184 ไร่ พื้นที่ปลูกอำเภอละอุ่น 15,066 ไร่

ชาวสวนทุเรียนระนอง หวั่นอากาศแปรปรวน กระทบผลผลิตทุเรียน

 

สำหรับพื้นที่ปลูกทุเรียนในอำเภอละอุ่นมากที่สุดคือตำบลในวงเหนือ และตำบลในวงใต้ มีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จำนวน 795 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 11,555 ไร่ และในรอบปีที่ผ่านมาสร้างมูลค่าประมาณ 826 ล้านบาท

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด