คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ซาไก ทึ่ง ! ยกนิ้ว ชาวบ้านระนองไม่หวงความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาทำผลิตภัณฑ์ “กาบหมาก”ให้กับซาไก

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ซาไก ทึ่ง ! ยกนิ้ว ชาวบ้านระนองไม่หวงความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาทำผลิตภัณฑ์ “กาบหมาก”ให้กับซาไก

ซาไก ทึ่ง! ยกนิ้ว ชาวบ้านระนองไม่หวงความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาทำผลิตภัณฑ์ “กาบหมาก”ให้กับซาไก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78232734_717718978723658_252200230513016832_n.jpg

ระนอง-น.ส.ณัฐกานต์  ไท้สุวรรณ   ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ระนอง กล่าวว่าเมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ชุมชนอยู่ดีมีสุข ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ได้รับการประสานงานจาก เจ้าของรีสอร์ต(พี่ไก่ สตูล)เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ภูผาแดง โฮมสเตย์&ล่องแก่งสตูล  ให้ทางกลุ่มฯ ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์งานทำมือ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78898766_2752313388124237_2090941039203319808_o.jpg

ให้กับชาวมานิ (มันนิ)  หรือที่เรียกขานว่าเงาะป่าซาไก ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองที่พบในพื้นที่ป่าภาคใต้ของไทย ชาวมานิ กลุ่มนี้อาศัยอยู่ บริเวณต้นน้ำวังสายทอง บ้านวังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล จำนวน 43 คน มีเฒ่าไข่ ศรีมะนัง เป็นหัวหน้ากลุ่ม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78103107_2190118321089716_6797052394669604864_n.jpg

มานิจะอาศัยอยู่ใน ‘ทับ’ มีลักษณะเป็นกระท่อมขนาดเล็กสร้างด้วยไม้ ใช้อิเหนาสานฝากระท่อม และใบตองในการมุงหลังคา โดยชาวมานินิยมก่อการไฟเพื่อให้ความอบอุ่นในกระท่อมตลอดเวลา

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78099760_2511169349164589_6112513854128783360_n.jpg

ซึ่งทางเครือข่ายพี่น้องจากระนอง ได้ถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปกาบหมากเป็นชิ้นงาน เช่น จานเรือ ชะลอม  กระเป๋า กล่องทิชชู และอื่นๆ  ตั้งแต่ขั้นตอนแรก การเก็บกาบหมาก มาทำความสะอาด การตากกาบหมาก  และนำกาบหมากมาออกแบบเป็นชิ้นงาน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/77332047_2752316778123898_3658387683136241664_o.jpg

 

ลงมือทำตามขั้นตอน ให้กับชาวมานิ ทั้งหญิงชายและเด็กๆ จำนวน 15 คน พี่น้องมานิ เรียนรู้เร็ว  มีความสนใจ  ที่จะทำผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ซึ่งในพื้นที่มีมีกาบหมาก  และทรัพยากรอื่นๆ ที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ รวมทั้งการนำมาใช้ประโยชน์  เช่น กระเป๋ากาบหมาก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78273195_2752313818124194_415218325572812800_o.jpg

“ครูแอ๊ด  เป็นชาวมานิ  บอกว่า อยากฝึกทำ  เพื่อเอาไว้ใส่ของใช้ เวลาไปหาของป่า”  ชะลอม จานเรือ เด็กๆและกลุ่มผู้หญิงมานิ สนใจฝึกหันจนทำได้

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/76952515_2752314174790825_4444329155995107328_o.jpg

แม้ว่าการสื่อสารด้วยภาษาที่ต่างกัน  มีบางคนพูดภาษาไทยได้บ้าง  ได้แต่เรามีภาษากาย ภาษาใจ  จนสามารถถ่ายทอดความรู้  ฝึกทำผลิตภัณฑ์จากกาบ ให้กับพี่น้องมานิ จนทำเป็น  ในอนาคตเราคงจะได้เห็นผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ที่เป็นฝีมือของพี่น้องมานิ    ด้วยการถักทอเชื่อมร้อย หนุนเสริมจากเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูลต่อไปและเราก็สรุปเป็นเสียงเดียวกันว่า..มานิคือครูเรา….

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78292771_2752313251457584_8930199278626799616_o.jpg

น.ส.ณัฐกานต์  ไท้สุวรรณ   กล่าวว่าภายใต้โครงการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตจากหมาก เพื่อเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจรสู่การเป็นผู้ประกอบการ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่2และหมู่4 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง  ทีมวิจัยชุมชน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78197333_603968546810421_2427242707966492672_n.jpg

และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสวนหมากในพื้นที่ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรสวนหมาก สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรด้วยการเพาะขยายพันธุ์หมากขาย  การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบของหมากส่วนต่างๆ เช่น เปลือกหมาก  กาบหมาก ต้นหมาก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/77143159_2752316604790582_6858229951783501824_o.jpg

โดยเฉพาะกาบหมาก  ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น จานเรือกาบหมาก  กล่องทิชชู  รองเท้ากาบหมาก  ตะกร้ากาบหมาก  เป็นต้น

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด