คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

นายแพทย์ สสจ.ระนอง คว้ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดระนอง

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
นายแพทย์ สสจ.ระนอง คว้ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดระนอง

นายแพทย์ สสจ.ระนอง คว้ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดระนอง

นายแพทย์ สสจ.ระนอง คว้ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดระนอง
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ

 

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 4 กลุ่ม ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า กลุ่มที่ 1ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ระดับต้น ได้แก่ นายสาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง กลุ่มที่ 2 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ

นายแพทย์ สสจ.ระนอง คว้ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดระนอง
นพ.สาธิต ทิมขำ

ได้แก่ นายหมวดโทไพรัช แก้วมณี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง กลุ่มที่ 3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ได้แก่ นายอรรถพล เสือแท้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดระนอง กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ ไม่มีผู้เข้ารับการพิจารณา

Advertisement

Advertisement

นายแพทย์ สสจ.ระนอง คว้ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดระนอง
นายหมวดโทไพรัช แก้วมณี

สำหรับนายแพทย์สาธิต  ทิมขำ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง มีผลงานโดเด่นในการแก้ไขปัญหาโรคพื้นที่ชายแดนที่มีการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัด ป้องกัน และการส่งกลับ รวมทั้งผลงานการดำเนินการด้านสาธารณสุขใน จ.ระนอง

นายแพทย์ สสจ.ระนอง คว้ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดระนอง
นายอรรถพล เสือแท้

 

 

ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 คน จะเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งตรงกับวันข้าราชการพลเรือน//

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด