คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผวจ.ระนอง นำประชาชนเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ผวจ.ระนอง นำประชาชนเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ผวจ.ระนอง นำประชาชนเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/70770813_1512615948899937_7373513808397991936_o.jpg

ระนอง- นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยจังหวัดระนอง โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวอำมร สภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมงาน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79103946_1512615522233313_659357718515023872_o.jpg

โดยในช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ปล่อยขบวนรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง โดยขบวนเดินรณรงค์ฯได้เคลื่อนไปตามถนนท่าเมือง และไปสิ้นสุดที่โรงแรมทินิดี อ.เมือง จ.ระนอง โดยหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79663658_1512615655566633_2843783870581571584_o.jpg

พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ทำกิจกรรมและร่วมรับชมการถ่ายทอดสัญญาณสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยจากส่วนกลาง หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดระนอง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78659756_1512615338899998_4163506563341877248_o.jpg

ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวจังหวัดระนองมีเจตจำนงที่จะไม่ทนกับการทุจริตคอรัปชั่นและพร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด