คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผวจ.ระนอง สั่งปิดสนามกีฬา ลานแอโรบิค สถานบริการ สถานบันเทิง สู้โควิด-19

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ผวจ.ระนอง สั่งปิดสนามกีฬา ลานแอโรบิค สถานบริการ สถานบันเทิง สู้โควิด-19

ผวจ.ระนอง สั่งปิดสนามกีฬา ลานแอโรบิค สถานบริการ สถานบันเทิง สู้โควิด-19

ผวจ.ระนอง สั่งปิดสนามกีฬา ลานแอโรบิค สถานบริการ สถานบันเทิง สู้โควิด-19

วันที่ 20 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมี

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ผวจ.ระนอง สั่งปิดสนามกีฬา ลานแอโรบิค สถานบริการ สถานบันเทิง สู้โควิด-19

โดยวาระที่ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันถึงแม้ว่าขณะนี้จังหวัดระนองยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากจังหวัดอื่นๆมาสู่จังหวัดระนอง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหามาตรการรองรับโดยได้มีการขอมติในที่ประชุมโดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ทุกภาคส่วนทําความเข้าใจร่วมกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการรองรับสถานการณ์จะที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาการดําเนินการ ในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสาธารณสุข 2.ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน 3. ด้านข้อมูล การชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน 4. ด้านการต่างประเทศ 5.ด้านมาตรการ ป้องกัน และ 6.ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

Advertisement

Advertisement

ผวจ.ระนอง สั่งปิดสนามกีฬา ลานแอโรบิค สถานบริการ สถานบันเทิง สู้โควิด-19

มติในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนองเห็นชอบให้สถานบริการทุกอำเภอในจังหวัดระนอง หยุดให้บริการเป็นเวลา 14 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ ซึ่งรวมถึง โรงภาพยนตร์-สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านนวดแผนไทย ที่เป็นร้านที่เข้ากฎหมายว่าด้วยสถานบริการให้ปิดทั้งหมด เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือในสถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิดกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ง่าย เช่น การตะโกน เชียร์ สัมผัสถูกเนื้อตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น สนามกีฬากลาง สนามมวย โรงละครและโรงภาพยนตร์

Advertisement

Advertisement

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองสั่งการเพิ่มเติมล่าสุดให้ปิดสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายทุกแห่ง ลานแอโรบิก

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด