คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ระนองจัดลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ระนองจัดลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย

ระนองจัดลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/80393547_1524105174417681_4775741498413023232_o.jpg

ระนอง-นายสมจิตร์ เขียนด้วง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ตามโครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาการจังหวัดระนอง โดยมีนางกัญญาพร ผ่องศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง หัวน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79588187_1524105144417684_8632110350507966464_o.jpg

นางสุจินดา ผาจันทร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ผ้าไทยและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทย คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/80019733_1524105297751002_6587688200871870464_o.jpg

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ เครือข่าย กลุ่ม/องค์กรในจังหวัดระนอง ที่สมัครใจร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระนองในการปฏิบัติงานทุกวัน ยกเว้นในวันที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ หรือแบบฟอร์มของหน่วยงานนั้น ๆ สำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในวันนี้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีจำนวนทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน

 

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79766449_1524105124417686_2609179369460989952_o.jpg

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด