คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ระนองจัดเวที “สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3”

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ระนองจัดเวที “สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3”

ระนองจัดเวที “สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3”

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/72870993_1492569260904606_6502485653266104320_o.jpg

ระนอง- (21 พ.ย.62) ที่โรงแรมไอเฟล อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง “สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3” โดยมีดร.ชยพล บัวดิษ ประธาน คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/74385456_1492569737571225_7758072810576019456_o.jpg

ทั้งนี้นับจากที่ประเทศไทย มีการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตั้งแต่ พ.ศ.2550 ได้มีการวางกรอบคิดเรื่องสุขภาพ ให้ครอบคลุมสุขภาวะทางกาย ใจ ปัญญาและสังคม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/76705190_1492569927571206_4259590144304087040_o.jpg

และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสมัชชาสุขภาพ คือหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ในการขับเคลื่อน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78682448_1492569850904547_1417118777073467392_o.jpg

เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมคิด ทำงานด้วยกัน ให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ตั้งแต่กระบานการทำงานที่เป็นระบบ ผ่านการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติจริงจากเรื่องเล็กๆ จากคนใกล้ตัว ไปถึงนโยบายระดับชาติด้วย

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด