คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ระนอง ระดมรถน้ำขนแจกจ่ายชาวบ้านรับมือภัยแล้ง

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ระนอง ระดมรถน้ำขนแจกจ่ายชาวบ้านรับมือภัยแล้ง

ระนอง ระดมรถน้ำขนแจกจ่ายชาวบ้านรับมือภัยแล้ง

ระนอง ระดมรถน้ำขนแจกจ่ายชาวบ้านรับมือภัยแล้ง

ระนอง- พ.อ.ธานี เกียรติศาล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาราบที่ ได้มอบหมายให้ ร.อ. วิโรจน์ สุขด้วง ผู้บังคับกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ทำการปล่อยแถวคาราวานแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”คาราวานแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ระนอง ระดมรถน้ำขนแจกจ่ายชาวบ้านรับมือภัยแล้ง

ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยจัดกำลังพล ยานพาหนะบรรทุกน้ำดำเนินการแจกจ่ายน้ำ ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดระนองได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเน้นบริเวณที่เป็นจุดศูนย์รวมของหมู่บ้าน เช่น วัด โรงเรียนและสถานีอนามัย พื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารได้มีน้ำใช้ ในการดำรงชีวิตและในพื้นที่การเกษตรอย่างพอเพียง

ระนอง ระดมรถน้ำขนแจกจ่ายชาวบ้านรับมือภัยแล้ง

 

 

โดยมีนายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเป็นพร้อมด้วย เทศบาลบางริ้น  เทศบาลตำบลราชกรูด เทศบาลตำบลหงาว อบต.หงาว และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ร่วมเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกขึ้น เพื่อ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

Advertisement

Advertisement

ระนอง ระดมรถน้ำขนแจกจ่ายชาวบ้านรับมือภัยแล้ง

ซึ่งระหว่างนี้นอกจากการนำน้ำไปยังจุดที่แห้งแล้งซ้ำซากเจ้าหน้าที่ทหารยังได้ออกตรวจไปยังพื้นที่ต่าง ๆที่คาดว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง แต่ไม่สามารถสื่อสารมาถึงยังหน่วยงานได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปหาประชาชนยังพื้นเดือดร้อนอย่างถ้วนหน้าตามนโยบายของกองทัพบกที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง /////

 

 

 

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด