คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ระนอง เลือก “ถนนคนเดินบ้านหงาว” Kick off กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ระนอง เลือก “ถนนคนเดินบ้านหงาว” Kick off กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ

ระนอง เลือก “ถนนคนเดินบ้านหงาว” Kick off กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/18057008_768270626667810_2363216806561343375_n.jpg

ระนอง-(18 ธ.ค.62) ณ ห้องโกมาชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดระนอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/18118972_768270766667796_600515897916188943_n.jpg

ทั้งนี้ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรม (Kick off) พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/18057007_768270713334468_873174990204718276_n.jpg

ซึ่งกิจกรรมจะเป็นในลักษณะถนนคนเดิน มีความหลากหลายเข้าถึงทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป และแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เน้นสินค้าในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัด สินค้าเกษตร สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง อาหารประจำถิ่น โดยมีช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรมช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่หลังจากนั้นให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งจังหวัดระนอง ได้เลือกพื้นที่ถนนคนเดินบ้านหงาว เป็นจุด Kick off กิจกรรมดังกล่าว

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด