คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สสจ.ระนอง ขนจนท. พร้อมเครื่อง thermoscan ติดตั้งสนามบินคัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้า

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
สสจ.ระนอง ขนจนท. พร้อมเครื่อง thermoscan ติดตั้งสนามบินคัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้า

สสจ.ระนอง ขนจนท. พร้อมเครื่อง thermoscan ติดตั้งสนามบินคัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้า

สสจ.ระนอง ขนจนท. พร้อมเครื่อง thermoscan ติดตั้งสนามบินคัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้า

ระนอง-นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมกับนายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้นำ จนท.จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเข้าประจำจุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่า 2019 สายพันธุ์ใหม่

สสจ.ระนอง ขนจนท. พร้อมเครื่อง thermoscan ติดตั้งสนามบินคัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้า

ณ บริเวณสนามบินระนอง  พร้อมเครื่อง thermoscan  จำนวน 4 เครื่อง ในการใช้ตรวจคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ  ของผู้โดยสารแต่ละคนในทุกคนที่โดยสารมาทางเครื่องบิน ซึ่งจังหวัดระนองปัจจุบัน เปิดบริการการบินโดยสารการบินนกแอร์ 2 เที่ยวบิน  และสายการบินแอร์เอเชีย 1 เที่ยวบิน  มีเที่ยวบินเข้า-ออกวันละรวม 3 เที่ยวบิน ผู้โดยสารโดยเฉลี่ย 300-400 คน ต่อวัน

Advertisement

Advertisement

สสจ.ระนอง ขนจนท. พร้อมเครื่อง thermoscan ติดตั้งสนามบินคัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้า

นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ  กล่าวต่อว่า ทาง สสจ.ระนองได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู๋ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู๋ฮั่น จ.ระนอง ทำภารกิจสำคัญประกอบด้วย การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ของโรคในทุกวัน ทั้งยังเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและสถานบริการ ทั้ง บุคลากร ความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ ห้องแยกโรค ยา และเวชภัณฑ์ การทบทวนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานรองรับแผนการฉุกเฉินในขั้นสูงสุด

สสจ.ระนอง ขนจนท. พร้อมเครื่อง thermoscan ติดตั้งสนามบินคัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้า

การสื่อสารความเสี่ยงทั้งเจ้าหน้าที่ และประชาชน สื่อสารความร่วมมือคลินิกเอกชน/ร้านยา/รพ. เอกชน ในการเฝ้าระวังและรายงานผู้สงสัย ทางช่องทางด่วน ประสานด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ระนองในการเฝ้าระวังผู้ที่สงสัย มีประวัติต้องสงสัยที่เดินทางผ่านเข้าออกด่านชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง  ประสานงานสนามบินระนอง และภูเก็ต ในการเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากเมืองจีน โดยขณะนี้ทางจังหวัด มีมาตรการทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ นอกจากนี้ได้เพิ่มการรายงานสถานการณ์ และประสานผู้ประกอบการ โรงแรม ในการเฝ้าระวัง และรายงานผู้สงสัยอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

สสจ.ระนอง ขนจนท. พร้อมเครื่อง thermoscan ติดตั้งสนามบินคัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้า

สำหรับผู้ที่มี อาการที่ต้องสงสัย ได้แก่มีไข้ 38 องศา มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไอ เหนื่อยหอบ มีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นหรือใกล้เคียง หรือสัมผัสผู้ป่วยภายใน 14 วัน ซึ่งจะต้องนำมายังสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบและคัดกรอง

สสจ.ระนอง ขนจนท. พร้อมเครื่อง thermoscan ติดตั้งสนามบินคัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้า

อดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ไม่ได้หยุด ที่จะวิเคราะห์สถานการณ์และเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัดระนอง ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคในจังหวัดระนอง”

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด